Identificatie van klanten

Elke bank en verzekeraar is verplicht om haar klanten te identificeren. Ook Brand New Day. Wij doen dit door te controleren of de tenaamstelling van uw nieuwe product bij Brand New Day precies hetzelfde is als de tenaamstelling van uw rekening bij een Nederlandse bank. Maar soms mislukt die identificatie. Dan identificeren wij u op een andere manier.


Identificatie bij Brand New Day

Als u voor het eerst bij Brand New Day een rekening opent of een verzekering afsluit, wordt u geïdentificeerd. Omdat u bij ons niet op kantoor aan de balie aanschuift, identificeren wij u via ‘afgeleide identificatie’. Wij controleren of de voorletters en achternaam die u bij ons invult precies hetzelfde zijn als die van uw rekening bij een Nederlandse bank.

Soms gaat de identificatie mis

Bijvoorbeeld als bij het openen van de rekening de voorletters van uw naam niet goed (of volledig) zijn ingevuld. Of als u een lange naam heeft. Want op een bankafschrift wordt de naam meestal in maximaal 24 tekens getoond. Dat is vooral bij een ‘en/of-rekening’ (gezamenlijke rekening) de reden dat één van beide rekeninghouders niet geïdentificeerd kan worden.

Andere manieren van identificatie

Is de identificatie niet gelukt? Geen probleem: er zijn genoeg andere manieren om u snel en gemakkelijk te identificeren.

 • Kopie ID en bankpas

  Mail ons via id@brandnewday.nl een kopie van uw ID (rijbewijs, paspoort, ID-kaart) én bankpas.

 • Geef even een ander rekeningnummer door

  Mail ons via id@brandnewday.nl het nummer van een andere bankrekening op uw naam.

 • Geef ons een correctie van uw gegevens door

  Spelfout in uw voorletters of naam? Laat ons dat dan even weten via id@brandnewday.nl.

Vraag en antwoord

  De Nederlandsche Bank verplicht ons (en alle andere financiële aanbieders) om de klanten te identificeren. Wij moeten verifiëren wie bij ons een rekening opent. De achterliggende reden is duidelijk: als de identiteit van de rekeninghouder niet gecontroleerd wordt, zijn geldstromen onnavolgbaar en kan het hele belasting- en betaalsysteem niet goed functioneren.

  Recent zijn wij overgegaan op SEPA, het nieuwe Europese betaalsysteem. Daarvoor identificeerden wij klanten altijd door een cent over te maken naar de bankrekening van de klant. Op ons rekeningafschrift geeft de bank – die de klant al op kantoor geïdentificeerd heeft – ons dan de volledige naam door die bij dat rekeningnummer hoort. Als die tenaamstelling precies hetzelfde is als de naam bij ons, is de persoon geïdentificeerd.

  Nu, na de introductie van SEPA, geeft de bank als wij een bedrag overmaken niet meer de tenaamstelling van de rekeninghouder terug. Identificeren door een cent over te boeken kan vanaf de introductie van SEPA dus niet meer. Daarom controleren wij nu via Equens of de naam en het rekeningnummer overeenkomen. Equens is een dochterorganisatie van de banken en de verwerker van alle betaaltransacties.

  Opent u een rekening of verzekering op 2 namen? Dan identificeren wij altijd allebei de rekeninghouders.

  Als wij een bedrag overmaken naar de klant, geeft Equens ons in maximaal 24 tekens (dus inclusief punten en spaties) de naam terug die bij dat rekeningnummer hoort. Als de voorletters, het eventuele tussenvoegsel en de achternaam langer zijn dan 24 tekens, zien wij niet de volledige naam en mislukt de identificatie. Dat speelt vooral bij de identificatie van een gezamenlijke rekening (een ‘en/of rekening’). Wij zien dan in plaats van bijvoorbeeld ‘A. de Vries en/of C.D. Janssen’ alleen maar ‘A. de Vries en/of C.D. J’. De laatste persoon, C.D. Janssen, kan in dit voorbeeld niet geïdentificeerd worden.

  Een andere belangrijke reden is dat de voorletters bij ons niet precies hetzelfde zijn als de voorletters bij de bank, bijvoorbeeld ‘C. Janssen’ en ‘C.D. Janssen’.

  Wij kunnen u ook identificeren als u ons even een kopie van een identiteitsbewijs én een kopie van uw bankpas (of een recent bankafschrift) stuurt.

  • ID Kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart
  • Bank Kopie van uw bankpas of van een recent bankafschrift

  U kunt deze kopieën ingescand per e-mail sturen naar id@brandnewday.nl of gewoon per post naar Brand New Day, antwoordnummer 557, 1100 VD in Amsterdam - Zuidoost (een postzegel is niet nodig).

  Als u geld overmaakt naar uw rekening, kunnen wij u ook identificeren.


  Maakt u 1 cent over vanaf een en/of rekening?

  Let op: Identificatie vanaf een en/of rekening is alleen mogelijk vanaf een rekening van ING. Want ING is de enige Nederlandse bank die de volledige tenaamstelling doorgeeft als u een bedrag overmaakt. De andere banken geven slechts 24 tekens door, wat vrijwel altijd te weinig is voor een en/of rekening. Van de naam ‘A. de Vries en/of C.D. Janssen’ zien wij dan alleen maar ‘A. de Vries eo’. De laatste persoon, C.D. Janssen, kan in dit voorbeeld niet geïdentificeerd worden. let er op dat wij u alleen kunnen identificeren als u geld overmaakt vanaf een Nederlands bankrekeningnummer op uw eigen naam.

  Hieronder staan de gegevens die u voor de overboeking kunt gebruiken.


  Naam Stichting Klantvermogen Brand New Day
  Rekening (IBAN) NL49KASA0223602000
  Omschrijving Uw 7- of 8 cijferige rekeningnummer bij Brand New Day

  Belangrijk! U maakt geld over naar de algemene rekening van Brand New Day waarna wij het direct op uw eigen rekening storten. Vermeld in de omschrijving van de overboeking daarom altijd het nummer van uw rekening of verzekering bij Brand New Day.

  Als u ons een ander nummer doorgeeft van een bankrekening op uw naam, kunnen wij u opnieuw identificeren. U kunt dat rekeningnummer via id@brandnewday.nl aan ons doorgeven of de e-mail die u van ons hierover ontvangt beantwoorden.

  Heeft u een gezamenlijke rekening? Geef dan van elke rekeninghouder een bankrekeningnummer op zijn of haar naam door!

  Nee, voor de identificatie dient u geld vanaf een Nederlandse bankrekening over te maken. Via een buitenlands rekeningnummer kunnen wij u helaas niet identificeren.

  Stuur dan vanaf het bij ons bekende e-mailadres een e-mail naar id@brandnewday.nl en vermeld de juiste voorletters. Dan passen wij uw voorletters aan in ons bestand.

  Stuur dan vanaf het bij ons bekende e-mailadres een e-mail naar id@brandnewday.nl en vermeld de juiste tenaamstelling van uw naam. Dan passen wij uw naam aan in ons bestand.

  Ja. Als u bij ons een overlijdensrisicoverzekering afsluit, wordt u ook geïdentificeerd.

  Als wij een klant niet identificeren, zijn wij helaas wettelijk verplicht om de dienstverlening te beëindigen.

  Heeft u een overlijdensrisicoverzekering? Dan moeten wij de verzekering beëindigen. U hoeft dan geen premie meer te betalen, maar bent natuurlijk ook niet langer verzekerd.

  Heeft u een pensioenrekening, hypotheekrekening of gouden handdrukrekening? Dan verkopen wij uw beleggingen. Omdat het een zogenaamde ‘fiscaal gefaciliteerde rekening’ is, moeten wij afrekenen met de fiscus. Afhankelijk per rekening wordt een (fors) deel van het geld dan afgedragen aan de belastingdienst en het restant overgemaakt naar uw bankrekening.

  Heeft u een beleggingsrekening? Dan verkopen wij uw beleggingen en maken wij het volledige bedrag over naar uw bankrekening.

  Maar gezien de vele gemakkelijke manieren die er zijn om u te identificeren, zijn wij ervan overtuigd dat het zover niet zal komen!