Collectief pensioen

De kosten van ons pensioen zijn zeer laag. Daardoor zijn uw lasten ook laag én bouwen uw medewerkers veel meer pensioen op. Bovendien heeft u geen papieren rompslomp, want alle mutaties geeft u in een handomdraai online door.

Ja, ik wil meer weten

Een andere filosofie

We hebben Brand New Day opgericht om het op te nemen tegen de grote verzekeraars. Om een alternatief te bieden voor de woekerkosten en de slechte service. Want het heeft ons verbaasd dat de verzekeraars zo lang, zonder tegengas, ongestoord hun gang konden gaan. Wij pakken de handschoen op. En we doen dat met onze eigen filosofie. Een filosofie die werkt. BinckBank is er in 10 jaar groot mee geworden. Het bewijs dat het ook echt wel anders kan in de financiële wereld.

Die filosofie is simpel: als het goed is voor de klant, is het uiteindelijk ook goed voor ons. We willen ambassadeurs maken van onze klanten. Klanten die zo tevreden zijn, dat ze Brand New Day aan hun familie en vrienden aanraden. Als dat lukt, ga je vanzelf groeien. Dan krijg je vanzelf veel meer klanten. En dan komt de winst ook vanzelf. Want we zijn geen charitatieve instelling. Ook wij willen winst maken. Maar wel winst uit eerlijke handel. Net zoals de bakker om de hoek.


Bekijk de video:

Uw eigen collectief pensioen

Brand New Day Collectief pensioen bestaat uit 5 losse modules, waarmee u het pensioen voor uw werknemers samenstelt zoals u wilt. Wilt u hen de mogelijkheid geven om extra bij te sparen of hen verzekeren voor overlijden vóór de pensioendatum of arbeidsongeschiktheid? U maakt uw Brand New Day Collectief pensioen gemakkelijk op maat. Klik op de modules om meer te weten te komen.

Wat zegt men over ons?En welk cijfer krijgen we?

We willen ambassadeurs maken van onze klanten. Maar… doen we dat ook? Om die vraag te beantwoorden houden we klanttevredenheidsonderzoeken. Alle werkgevers die bij ons klant zijn, hebben een podium om te laten horen wat ze nu écht van ons vinden. Benieuwd hoe we doen? Lees onze blog.

Klanttevredenheidsonderzoek
Zak met geld

Lage kosten

De kosten van Brand New Day zijn laag. Erg laag. En wij zijn bijna de enige aanbieder van collectief pensioen waar je de kosten op de website kunt nalezen. Gek eigenlijk, in een tijd waarin alle pensioenaanbieders de woorden ‘eerlijk over later’ en ‘transparant’ omarmen. Onze kosten zijn duidelijk. En zichtbaar. Want met name beleggingsfondsen kennen vaak een aardig rijtje kosten waar je nooit een afrekening van krijgt, maar die je wel betaalt. Bij Brand New Day weet u waarvoor u kiest. Dankzij de lage kosten heeft u minder lasten en bouwen uw medewerkers uiteindelijk meer pensioen op. En omdat het Brand New Day Collectief pensioen op basis van beschikbare premie is, heeft u zekerheid over de hoogte van uw lasten.

Lees meer over de lage kosten

Voordeel voor uw werknemers

Natuurlijk zijn lage kosten voor uw bedrijf mooi meegenomen. Maar voor uw werknemers zijn lage kosten essentieel. Want zij bouwen daardoor uiteindelijk véél meer pensioen op. De beleggingskosten die uw werknemers betalen, zijn bij Brand New Day laag. Zeer laag. Dat is mogelijk omdat al het pensioengeld collectief wordt belegd, in beleggingsfondsen. In tegenstelling tot pensioenfondsen krijgt elke werknemer wél een eigen pensioenrekening. Alle pensioenpremies worden op die rekening gestort. En niemand kan aan dat geld komen. Dat pensioengeld is en blijft van die werknemer.

Ook dekt Brand New Day gratis af. En online hebben uw werknemers altijd inzicht in hun pensioen. Zelf bijsparen voor een hoger pensioen is met de module Pensioen Extra zo geregeld. Daarmee kan het pensioen tot aan het maximum worden aangevuld. Je ziet dan direct hoeveel extra pensioeninkomen dat naar verwachting oplevert.


Brand New Day heeft een Pensioenplanner voor de deelnemers. Deze toont het verwachte pensioenkapitaal en de pensioenuitkering die de deelnemer uiteindelijk kan aankopen. Met de pensioenplanner kan de deelnemer de toekomstige pensioenuitkering berekenen in verschillende situaties. Dit kan door te kiezen voor een andere pensioenleeftijd, het inbrengen van een waardeoverdracht of het wijzigen van het beleggingsprofiel. In de Pensioenplanner wordt inzichtelijk gemaakt wat het effect is van deze keuzes ten opzichte van de huidige situatie, voor zowel het op te bouwen pensioenkapitaal als de pensioenuitkering.

  Alles online wijzigen


 • nieuwe medewerker
 • medewerker uit dienst
 • salarisverhoging
 • parttime werken

 • Direct verwerkt = actueel overzicht

Minder rompslomp

We leven in de 21e eeuw. Dus weg met de papieren administratie. Daar wordt niemand blij van. Alle mutaties in uw personeelsbestand geeft u gewoon online door: nieuwe medewerker, medewerker uit dienst, salarisverhoging, parttime werken, et cetera. En alle mutaties worden realtime verwerkt. Niet eindeloos wachten dus, totdat een stempelafdeling de tijd heeft gevonden om uw verzoek op te pakken. Zo heeft u bij ons altijd een actueel overzicht van de pensioensituatie van uw hele personeel.

On-Nederlandse service en mensen die weten waarover ze praten

Brand New Day Collectief pensioen is meer dan alleen maar heel voordelig. U krijgt ook een on-Nederlandse service. Daar houden we zelf ook van. Bij ons bent u geen polisnummer. Maar dat schreeuwen we niet van de daken. Want dat moet u eerst ervaren. Direct een echt en bekwaam mens aan de lijn. En geen vreselijk irritant keuzemenu. Gewoon Stèfanie of Bart. Binnen een dag antwoord op uw mail. En niet over 2 weken. We behandelen u zoals wij zelf ook behandeld willen worden. En dat merkt u, als u klant bij ons wordt.

Vertrekken

Geen kleine lettertjes of een trap na

Hebben we het onverhoopt toch niet goed gedaan? Een opzegtermijn van 5 jaar is niet meer van deze tijd. Daarom kunt u bij ons elk jaar per 1 januari het contract beëindigen. Met slechts één maand opzegtermijn. Zonder dat we u via de ‘kleine lettertjes’ verplichten bij ons te blijven. En zeker ook zonder enorme kosten te rekenen om het eigen geld mee te mogen nemen. Want als u niet tevreden over ons bent, hoeft ú daar niet voor te boeten. Maar wij wel.

Brand New Day Collectief pensioen bestaat uit 5 losse modules, waarmee u het pensioen voor uw werknemers samenstelt zoals u wilt. Wilt u hen de mogelijkheid geven om extra bij te sparen of hen verzekeren voor overlijden vóór de pensioendatum of arbeidsongeschiktheid? U maakt uw Brand New Day Collectief pensioen gemakkelijk op maat.

Dit is het pensioen dat uw werknemer vanaf zijn of haar pensioendatum krijgt. En bij overlijden na de pensioendatum krijgen de nabestaanden hieruit een nabestaandenpensioen. U bepaalt zelf de eigen bijdrage van werknemers aan hun pensioen. Op de standaard persoonlijke pensioenpagina maken wij de actuele pensioensituatie voor iedere werknemer duidelijk inzichtelijk.

Met ‘Pensioen Extra’ biedt u uw werknemer de mogelijkheid om extra pensioenpremie in te leggen, zodat hij later een hoger pensioen heeft. De werknemer betaalt deze extra inleg geheel zelf. U betaalt geen sociale lasten over de extra premie die een werknemer inlegt.

Overlijdt een van uw werknemers voordat hij of zij met pensioen gaat? Dan krijgen de nabestaanden met deze module direct een nabestaandenpensioen. U betaalt de premie voor deze verzekering.

Vaak is er behoefte aan meer pensioen voor nabestaanden. Met ‘Overlijden Extra’ kunt u ervoor kiezen om het nabestaandenpensioen voor de nabestaanden van uw werknemer aan te vullen. U bepaalt of werknemers een deel zelf moeten bijdragen aan deze verzekeringspremie en zo ja, hoeveel.

Met de module ‘Arbeidsongeschikt’ worden premies en kosten doorbetaald wanneer uw werknemer arbeidsongeschikt raakt. Dit geldt voor alle modules die u afsluit, behalve Pensioen Extra. Want daarmee legt uw werknemer zelf extra in. Let op: de module ‘Arbeidsongeschikt’ is alleen afsluiten in combinatie met de module Overlijden of Overlijden Extra.

Hoe werkt het precies?

Hiernaast Hieronder leggen we in de filmpjes uit hoe onze modules werken. Het eerste filmpje gaat over de "Opbouwmodules", Pensioen en Pensioen Extra. Het tweede filmpje legt uit hoe onze "Verzekerde modules" werken. Dat zijn de modules Overlijden, Overlijden Extra en Arbeidsongeschikt.

 

Elke werknemer een eigen pensioenrekening

Bij Brand New Day krijgt elke werknemer een eigen, persoonlijke pensioenrekening. Hierop worden alle pensioenpremies gestort. Niemand kan aan dat pensioengeld komen. Het is en blijft de pensioenpot van die werknemer. Het geld op die rekening wordt collectief belegd, in beleggingsfondsen. Dat doen we op basis van lifecyclebeleggen. Als werkgever bepaalt u zelf hoeveel beleggingsvrijheid uw werknemers hebben. Want voor iedereen binnen het bedrijf geldt één van de onderstaande beleggingsprofielen. Er is van alles mogelijk: van maximale vrijheid tot maximale zekerheid voor iedereen. En in alle gevallen dekken wij de af.

Bekijk de video:

Wat is lifecyclebeleggen?

Hoe meer de pensioendatum van een werknemer nadert, hoe minder risico hij of zij wil lopen. In de aanloop naar het pensioen moet dus het marktrisico en renterisico afgebouwd worden. Dat doen we met lifecyclebeleggen. Daarbij wordt de beleggingsportefeuille afgestemd op het aantal jaren dat een werknemer nog heeft tot aan zijn of haar pensioen. Ver voor de pensioendatum wordt vooral in beleggingen met een hoger risico belegd (lees: aandelen) om te profiteren van het hogere verwachte rendement. En als de pensioendatum nadert, worden de beleggingen met een hoger risico afgebouwd naar beleggingen met een lager risico (lees: obligaties) om het marktrisico en renterisico te beperken.

Drie verschillende lifecycles

Het doel van een lifecycle is een zo hoog mogelijk pensioen bij een voor de klant acceptabel risico. Hoeveel risico is acceptabel? Dat verschilt van persoon tot persoon. Daarom bieden wij 3 verschillende lifecycles met elk een ander risicoprofiel: Defensief, Neutraal en Offensief. De neutrale lifecycle is de standaard lifecycle bij Brand New Day. Werknemers zien op hun persoonlijke pensioenpagina staan welke beleggingskeuzes voor hen mogelijk zijn.

Daarnaast kunt u als werkgever in de regeling de keuze toestaan voor een persoonlijke lifecycle, waarbij een werknemer de startverdeling tussen aandelen en obligaties zelf kan kiezen. Bovendien kunt u ook kiezen voor duurzaam beleggen. Lees op deze pagina meer over hoe we beleggen en over uw keuzemogelijkheden.

De beleggingsprofielen

  U kunt er ook voor kiezen elke werknemer in het neutrale risicoprofiel te laten beleggen. Afhankelijk van de leeftijd beleggen we dan deels in obligaties en deels in aandelen. Hoe jonger de werknemer, des te groter het percentage dat in aandelen wordt belegd. Standaard wordt 20 jaar voor de pensioendatum het aandelenrisico automatisch afgebouwd. Dit is kosteloos (geen aan- en verkoopkosten). Eén jaar voor de pensioendatum wordt voor 100% in veilige obligaties belegd.

  U kunt de werknemer ook beperkte vrijheid geven bij het beleggen. De werknemer vult dan een risicoprofiel in. De uitkomst van het risicoprofiel is een advies en de werknemer mag afwijken van de uitkomst. Dus als het risicoprofiel ‘neutraal’ is, kan bijvoorbeeld toch gekozen worden voor ‘offensief’.


  Defensief, neutraal of offensief profiel


  • 30% obligaties, 70% aandelen, met automatische risicoafbouw vanaf 22 jaar voor einddatum
   Dit profiel heeft een laag risico en een hoge mate van zekerheid voor het pensioeninkomen.
  • neutraal: 15% obligaties, 85% aandelen, met automatische risicoafbouw vanaf 20 jaar voor einddatum
   Dit profiel heeft een gemiddeld risico, een kleinere mate van zekerheid voor het pensioeninkomen, maar kans op meer of minder rendement dan beleggen volgens een defensief profiel.
  • offensief: 10% obligaties, 90% aandelen, met automatische risicoafbouw vanaf 18 jaar voor einddatum
   Dit profiel heeft een hoog risico, een kleine mate van zekerheid voor het pensioeninkomen, maar kans op meer of minder rendement dan beleggen volgens een neutraal profiel.

  Tot slot kunt u de werknemer ook maximale beleggingsvrijheid bieden. Dan bepaalt de werknemer helemaal zelf voor welk percentage in obligaties en aandelen wordt belegd. Elke verdeling is mogelijk, van 100% obligaties tot 100% aandelen. Hier geldt dat het aandelenrisico vanaf 18 jaar voor de pensioendatum wordt afgebouwd. Want we blijven onze verantwoordelijkheid nemen.

De rendementen

Hoe was het rendement? Dat ziet u hiernaasthieronder per standaardprofiel. U ziet de rendementen van zowel ver als dichterbij de pensioendatum.

Hebben uw werknemers een persoonlijk risicoprofiel? Dan bepalen ze zelf welk percentage in aandelen en obligaties wordt belegd. Daardoor kunnen de rendementen afwijken van deze profielen.

Profiel Offensief Neutraal Defensief
Profiel Offensief Neutraal Defensief
Profiel Offensief Neutraal Defensief

De kleine lettertjes: Gemiddeld jaarlijks rendement bij maandelijkse inleg, rekening houdend met aankoopkosten van 0,5%. Netto fondsrendementen vanaf oprichting 1 februari 2012, rendement daarvóór gebaseerd op benchmarkrendement minus 0,4% beheerkosten van BND.

Extra rendement door nieuw fonds

Vanaf maart 2016 beleggen we in een nieuw aandelenfonds. Tot nu toe gebruikten we het BND Wereld Indexfonds Collectief. Inmiddels zijn we over op het BND Wereld Indexfonds Collectief-Hedged. De kosten van het huidige fonds zijn hetzelfde als die van de oude variant en de beleggingen zijn zo goed als gelijk. Waarom we dan toch zijn overgestapt? Omdat in het huidige fonds dividendbelasting kan worden teruggekregen. Als deelnemer realiseer je daardoor een hogere opbrengst. Naar verwachting zelfs jaarlijks een extra rendement van zo’n 0,4%.

De beleggingsfondsen


De aandelenfondsen

Het uitgangspunt voor aandelen is een zo breed mogelijke spreiding. Het liefst beleggen we in álle beursgenoteerde aandelen ter wereld (‘de totale marktkapitalisatie’). Dat is niet praktisch, omdat het veel te duur is en omdat veel aandelen slecht verhandelbaar zijn. Om zo’n groot mogelijke spreiding te krijgen, wordt daarom in zowel grote beursgenoteerde aandelen (‘large caps’), middelgrote (‘midcaps’) als kleinere beursgenoteerde aandelen (‘smallcaps’) belegd, in zowel ontwikkelde als opkomende markten.

 • BND Wereld Indexfonds Collectief-Hedged
  belegt in ca. 1.700 grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld, genoteerd op beurzen in 24 landen, met afdekking valutarisico
 • BND Emerging Markets Indexfonds Collectief
  belegt in ca. 900 grootste beursgenoteerde bedrijven uit opkomende markten, genoteerd op beurzen in 24 landen
 • BND Small Cap Wereld Indexfonds Collectief
  belegt in ca. 4.100 relatief kleine beursgenoteerde bedrijven, genoteerd op beurzen in 24 landen

De obligatiefondsen

Ook voor de obligaties wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke spreiding: wereldwijd over zoveel mogelijk bedrijven en landen. Randvoorwaarde daarbij is kredietwaardigheid… er wordt alleen belegd in ‘investment grade’ obligaties. Dat zijn obligaties van landen en bedrijven met een relatieve hoge kredietwaardigheid (minimaal BBB, zoals de kredietwaardigheid van Heineken), zodat het risico van een faillissement of wanbetaling klein is.

 • BND Wereld Obligatie Indexfonds Collectief-Hedged
  belegt in ca. 2.100 kortlopende bedrijfsobligaties (30%) en ca. 4.500 langlopende staatsobligaties (70%), genoteerd op beurzen in 49 landen wereldwijd
 • BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds Collectief
  belegt in ca. 2.200 in euro’s genoteerde bedrijfsobligaties uit 43 landen
 • BND Staatsobligatiefonds Lang Collectief
  belegt in 20 langlopende staatsobligaties van 6 landen uit de eurozone met een minimale rating van AA-

Lage kosten voor uw bedrijf

De kosten en premies voor u als werkgever zijn laag. Ongekend laag, durven we te zeggen. En ze zijn duidelijk. HiernaastHieronder staan alle kosten op een rij.

  U bepaalt zelf hoeveel u betaalt aan de pensioenopbouw van uw werknemers. Binnen de fiscale grenzen natuurlijk. U kunt daarbij kiezen voor een eigen bijdrage door uw werknemers. Over de gehele pensioenpremie inclusief de eigen bijdrage van de werknemers betaalt u geen sociale premies. De premie die u betaalt, kunt u op uw verlies- en winstrekening opvoeren als kosten. Dat scheelt u dus vennootschapsbelasting.

  Voor de modules ‘Overlijden’, ‘Arbeidsongeschikt’ en (gedeeltelijk) voor ‘Overlijden Extra’ betaalt u verzekeringspremies. De hoogte van de premie is onder andere afhankelijk van de risico’s die u voor uw werknemers wilt afdekken. Dat bepaalt u zelf. Uiteraard zijn onze verzekeringspremies zeer scherp.

  Hoe meer werknemers u hebt, hoe goedkoper het per werknemer voor ons wordt. En dus ook voor u. Afhankelijk van het aantal werknemers betaalt u € 25 tot maximaal € 75 administratiekosten per werknemer per jaar. Hieronder ziet u hoeveel de kosten per werknemer per jaar zijn, afhankelijk van de omvang van uw werknemersbestand.

  Aantal werknemers Inclusief vrij beleggen Exclusief vrij beleggen
  t/m 10 € 75 € 70
  t/m 50 € 65 € 60
  t/m100 € 55 € 50
  t/m150 € 45 € 40
  t/m200 € 35 € 30
  200 € 30 € 25

  Om alles te regelen, betaalt u éénmalig opstartkosten. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het aantal werknemers.

  Aantal werknemers Kosten
  1 t/m 10 € 100
  11 t/m 20 € 150
  21 t/m 50 € 250
  51 t/m 150 € 500
  151 t/m 200 € 750
  Meer dan 200 € 1.000

  Wij betalen adviseurs geen provisie. Nee, de kosten van het advies betaalt u rechtstreeks aan de adviseur. Zo weet u ook zeker dat de adviseur aan uw kant staat. En niet aan die van ons of een andere aanbieder.

  Als uw werknemer de beleggingswaarde van zijn pensioen bij zijn vorige werkgever naar ons overdraagt, vragen wij u eenmalig € 150. Als u een collectieve waardeoverdracht doet van uw vorige pensioenuitvoerder naar ons, rekenen we geen aparte kosten voor de overdracht. Wel worden over het ingebrachte vermogen, zoals over elke storting, 0,5% aankoopkosten berekend. Deze worden ingehouden op de storting en zijn dus kosten voor de werknemer.


  Uw werknemers betalen geen:

 • Rekeningkosten of provisie
 • Administratiekosten
 • Verkoopkosten
 • Bewaarloon

Lage kosten voor uw werknemers

De kosten voor uw werknemers zijn laag én overzichtelijk. Want ze passen op de helft van een bierviltje. Standaard betalen uw werknemers 3 soorten kosten:

 1. Aankoopkosten
  Eénmalig 0,5% over elke premiebetaling
 2. Portefeuillebeheerkosten
  Jaarlijks 0,14% - 0,30% over het opgebouwde pensioenvermogen
 3. Lopende Kosten Factor
  Afhankelijk van het gekozen fonds (zie hieronder)

De Portefeuillebeheerkosten en de Lopende Kosten Factor zijn voor de Standaard lifecycle altijd samen 0,40%.

Kortom

Van elke € 200 pensioenpremie wordt éénmalig € 1 aankoopkosten ingehouden. De rest wordt belegd. Over elke € 10.000 pensioenvermogen betaalt de werknemer per jaar € 25 portefeuillebeheerkosten en € 15 Lopende Kosten Factor. Deze laatste kosten worden binnen het fonds in rekening gebracht. In ziet u wat de totale beleggingskosten zijn bij een bepaalde looptijd.

De enige kosten die werknemers eventueel nog aanvullend moet betalen, zijn de kosten van het doorvoeren van een echtscheiding. Deze kosten zijn € 125 voor de werknemer en € 125 voor de ex-partner van de werknemer.


 

Optioneel
Duurzame lifecycle
Lopende Kosten Factor
Aandelenfondsen:
BND Duurzaam Wereld Indexfonds Collectief 0,17%
Obligatiefondsen:
BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Collectief 0,15%
BND Staatsobligatiefonds Lang Collectief 0,15%

Veiligheid voorop. Ook bij ons faillissement

Het pensioengeld van uw werknemers staat niet alleen veilig bij grote oude banken of verzekeraars. Bij ons staat het geld minstens even veilig. Dat komt omdat de beleggingen in een apart bewaarbedrijf worden ondergebracht. Net zoals banken dat doen. Stel dat wij failliet gaan – morgen of over 30 jaar – dan valt dit bewaarbedrijf buiten de boedel. En krijgt uw werknemer gewoon al zijn of haar geld terug.

Wij gaan nooit failliet. Dat weten we zeker. Maar aan mooie woorden heeft u niets. Die bieden geen zekerheid. Daarom worden de beleggingen van uw werknemers in 2 bewaarbedrijven ondergebracht, die juridisch zijn afgescheiden van Brand New Day. Mocht Brand New Day ooit failliet gaan, dan vallen deze bewaarbedrijven altijd buiten de boedel. De pensioenkapitalen, aandelen, obligaties en nog niet belegde pensioengelden blijven daarom altijd van uw werknemer. Ongeacht de waarde. Daar kan geen enkele schuldeiser aankomen.


Bekijk de video:

Hoe werkt zo'n bewaarbedrijf?

Alle beleggingen van de fondsen (aandelen en obligaties) waarin onze klanten beleggen worden in een apart vermogensbewaarbedrijf bewaard. De pensioenbewaarder bewaart de participaties in de fondsen van de individuele pensioenkapitalen en de nog niet belegde pensioengelden.

Er zijn twee bewaarbedrijven: het vermogensbewaarbedrijf en het pensioenbewaarbedrijf.

De enige taak van het vermogensbewaarbedrijf (Stichting Klantvermogen Brand New Day) is het houden van de juridische eigendom van de beleggingen. Het voert geen andere activiteiten uit. Dit mag juridisch ook niet.

Veiligheid

Het pensioenbewaarbedrijf (KAS-Trust Bewaarder Brand New Day Premiepensioeninstelling B.V.) maakt onderdeel uit van KAS Trust & Depositary Services B.V.. Dit is een 100% dochter van KAS Bank en is gespecialiseerd in het bewaren en administreren door middel van bewaarbedrijven. Wij betalen KAS Trust & Depositary Services B.V. een vergoeding voor het bewaren.

Beide bewaarbedrijven zijn juridisch en economisch afgescheiden van beide bedrijven. Als Brand New Day of KAS Bank failliet gaan, valt het vermogen van beide bewaarbedrijven buiten het faillissement.

U kunt over het bewaarbedrijf en de veiligheid lezen.

 

Vergunning akkoord

Vergunning en structuur

Brand New Day Collectief pensioen is ondergebracht in een premiepensioeninstelling (PPI). Een PPI is een pensioenuitvoerder. Net als een pensioenfonds of een pensioenverzekeraar. Pensioenuitvoerders dragen letterlijk zorg voor de ‘uitvoering’ van de pensioenregelingen die werkgevers hun werknemers aanbieden. De werkzaamheden van een pensioenuitvoerder zijn op hoofdlijnen het innen en beleggen van premies. Voor het opbouwen en/of verzekeren van een pensioen. Daarnaast moet een pensioenuitvoerder duidelijk en begrijpelijk communiceren over het pensioen dat hij voor jou of jouw werknemer(s) opbouwt. Brand New Day PPI beschikt sinds 6 december 2011 over een vergunning ‘PPI’ van De Nederlandsche Bank en staat onder toezicht van zowel De Nederlandsche Bank (DNB) als de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

 

Samenwerking

Onze samenwerking met a.s.r.

Onze PPI heet Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. (BND PPI). Maar BND PPI is niet alleen van Brand New Day. De helft van de aandelen is in handen van a.s.r. BND PPI is dus een zogenaamde ‘joint venture’ tussen Brand New Day en a.s.r. samen. Waarom? Omdat een PPI alleen maar pensioen mag opbouwen door middel van het beleggen van pensioenpremies. Een kenmerk van een PPI is dat zij zelf niet mag verzekeren. Bijvoorbeeld het verzekeren van een pensioen dat ingaat voor jouw partner wanneer je komt te overlijden voor je jouw pensioenleeftijd bereikt. Een belangrijke verzekering dus die wij via onze exclusieve samenwerking met a.s.r. kunnen aanbieden. Dat wil zeggen dat BND PPI voor je bemiddelt in de verzekeringen van a.s.r. Zo houd je 1 aanspreekpunt voor de opbouw van pensioen en de verzekeringen die hieraan gekoppeld zijn.

Graag willen wij benadrukken dat BND PPI geen vergoeding ontvangt van a.s.r. voor het bemiddelen in verzekeringen. En werkgevers bepalen zelf of zij van deze dienst gebruik willen maken of niet. BND PPI en a.s.r. voeren dus een eigen commercieel beleid.