Beleggingsbeleid Collectief pensioen

Elke maand maakt jouw werkgever premie over naar je pensioenrekening bij Brand New Day. En dat geld dient maar één doel: een zo hoog mogelijk pensioen. Zo hoog mogelijk, dat is uiteraard ook ons doel. Maar graag voegen wij daar nog iets aan toe: tegen een acceptabel risico. Want onnodige risico’s horen niet bij pensioen.

Voor je pensioen een open deur: beleggen. Waarom? Omdat je pensioengeld voor een meestal lange periode opzij zet. Die lange periode is belangrijk, want één ding weet je zeker als je gaat beleggen… je krijgt minstens met één crisis (of meerdere) te maken waarin beurskoersen kelderen. Olie-, dotcom- of kredietcrisis, hoe ze ook heten. Maar je weet ook zeker dat naast die magere crisisjaren er altijd ook weer jaren met stijgende beurskoersen zijn. Als je een langere periode hebt, kunnen die goede jaren de slechte jaren compenseren en kom je gemiddeld goed uit. En zeker als je elke maand geld opzij zet, want dan koop je zowel ‘goedkoop’ (tijdens een crisis) als ‘duur’ (als de koersen hoog staan). Als je elke maand premie inlegt, ben je véél minder gevoelig voor tussentijdse koersdalingen en -stijgingen.

Is dat allemaal wel zo?

Ter illustratie een plaatje, zie hiernaast hieronder. Hierin zie je het gemiddelde rendement van sparen en beleggen vanaf 1928 tot en met 2013 voor élk denkbare periode van 20 jaar. Dus het jaar 1950 toont het gemiddelde rendement per jaar van sparen en beleggen over de periode 1930 tot 1950. En het jaar 1980 het gemiddelde rendement van 1960 tot 1980. In totaal dus 66 periodes van elk 20 jaar. In die periodes is elke crisis en hausse op de beurs verwerkt.

De kleine lettertjes: Gemiddeld rendement per periode van 20 jaar vanaf 1928 tot 2013 voor een éénmalige inleg. Beleggen: Data S&P (vanaf 1928), MSCI World Index (vanaf 1969 in USD, vanaf 2004 eurohedged). Sparen: Data Amerikaanse 3-maands rente (vanaf 1928) en 3-maands cash Libor rente (vanaf 2004). En je weet: rendementen uit het verleden zijn leerzaam, maar bieden geen enkele garantie voor de toekomst. .

Wat blijkt? In slechts 1 van de 66 periodes leverde sparen een (klein) hoger rendement op dan beleggen. En in 65 van de 66 periodes leverde beleggen een (fors) hoger rendement op. Dus als je tijd hebt, zoals voor jouw pensioen, is beleggen een verstandige keuze. Natuurlijk loop je risico, maar het is acceptabel.

Waarom zou je überhaupt beleggen?

Waarom niet gewoon lekker sparen? Dan heb je helemaal niks te maken met goede en slechte beursjaren en hoef je deze pagina ook niet te lezen. Het antwoord is hiernaast hieronder gevisualiseerd: omdat je met sparen nooit voldoende vermogen opbouwt voor een goed pensioen. Als je spaart, weet je eigenlijk zeker dat je van dat pensioen later niet of nauwelijks kunt rondkomen. Het verschil tussen (bijvoorbeeld) elk jaar 2,5% spaarrente en 6% beleggingsrendement is zeer groot.

De kleine lettertjes: Eindkapitaal bij een jaarlijks rendement van 2,5% voor sparen en 6% voor beleggen. Inleg € 500 per maand, periode 30 jaar, na aftrek van alle beleggingskosten, zonder herbalanceren en risicoafbouw. Dit is een voorbeeld om het effect van rendement op lange termijn te verduidelijken. Je kunt er dus geen rechten aan ontlenen. .

Pensioen opbouwen brengt ook bepaalde risico’s met zich mee. Dat is onvermijdelijk. Verstandig omgaan met die risico’s én geen onnodige risico’s nemen, heeft zin. Wij vinden het belangrijk dat je beseft wat de risico’s zijn en dat je weet wat wij eraan doen om die risico’s te beheersen. Welke risico’s zijn er?

Het marktrisico

De koersen van aandelen en obligaties stijgen en dalen. Dat risico heet het marktrisico. Het is een risico omdat niemand weet wat de koers van zo’n belegging morgen gaat doen. De koersen zijn namelijk afhankelijk van ontelbaar veel algemene en specifieke factoren. Algemeen: rente, inflatie, stand van de economie, aantal werklozen, olieprijs, politieke beslissingen. Die lijst is eindeloos. Specifiek: de winst van een bedrijf, creditrating, concurrenten, staking, publicaties. Ook die lijst is eindeloos.

Het marktrisico is niet voor elk soort belegging hetzelfde

Voor obligaties is het marktrisico (veel) kleiner dan voor aandelen. Voor obligaties uit Nederland en Duitsland is het weer lager dan voor obligaties uit bijvoorbeeld Kameroen. Voor obligaties met een looptijd van 5 jaar weer lager dan voor obligaties met een looptijd van 30 jaar. En voor een aandeel Shell of Unilever is het marktrisico weer lager dan voor een aandeel van een kleine start-up.

Brand New Day beperkt het marktrisico op een paar manieren:


  Dat kan je zien in de grafiek in de tab “Waarom beleggen we?” : een langere periode beperkt het marktrisico aanzienlijk. Hoe langer de periode, hoe meer tijd er is dat de goede beursjaren de slechte compenseren.

  Als je in 1 aandeel belegt, is jouw risico veel groter dan als je in 10 aandelen belegt. Als je alleen in ICT belegt, is jouw risico veel groter dan als je in alle denkbare sectoren belegt. Als je alleen in Nederland belegt, is jouw risico veel groter dan als je in heel Europa belegt. En als je alleen in Azië belegt, is jouw risico veel groter dan als je op alle continenten belegt. Hoe groter de spreiding, hoe lager het marktrisico. Want het zit altijd wel ergens tegen, maar ook mee. Daarom wordt elke euro die je op jouw pensioenrekening bij Brand New Day inlegt in maar liefst ca. 6.700 verschillende aandelen en ca. 7.000 verschillende obligaties belegd: wereldwijd, in alle denkbare sectoren, op alle continenten en in zo’n 60 verschillende landen. Verderop gaan we dieper in op de beleggingen.

  Ver voor jouw pensioendatum is het aantrekkelijk om juist veel marktrisico te nemen. Dat doe je door méér in aandelen dan in obligaties te beleggen. Dat is aantrekkelijk omdat het risico beloond kan worden met een hoger rendement dan op obligaties. Beleggingen met een hoger risico hebben immers ook een hoger verwacht rendement.

  Maar rendement en risico lopen hand in hand. Bij aandelen is de kans op een flink lager rendement ongeveer even groot als de kans op een flink hoger rendement. Dat is vooral zo bij kortere periodes. Bij langeres periode is de kans op een lager rendement dan obligaties juist heel klein. Dat komt weer omdat je voldoende tijd hebt om zowel de slechte als goede beursjaren mee te pikken.

  Daarom is het voor jouw pensioen verstandig om in het begin flink in aandelen te beleggen en later, als jouw pensioendatum nadert, steeds meer in obligaties.

Het renterisico

Het alleen maar streven naar een zo hoog mogelijk pensioenkapitaal is niet alles. Want op jouw pensioendatum moet je met dit kapitaal een inkomen aankopen. En dat inkomen is niet alleen afhankelijk van het aantal euro’s dat je hebt opgebouwd, maar ook van de stand van de rente op dat moment. Als de rente 6% is op jouw pensioendatum, is jouw maandelijkse pensioeninkomen heel wat hoger dan als die rente toevallig 2% is.

Kortom: die rente is best wel een risico

Ja, en daarom dekken wij dat risico in de aanloop naar jouw pensioendatum ook steeds meer af.

Brand New Day beperkt het renterisico door middel van obligaties:

Als de rente daalt, neemt de waarde van obligaties (en dus de waarde van jouw pensioenkapitaal) toe. Deze stijgende waarde van obligaties bij een rentedaling compenseert dus (ongeveer) het negatieve effect van de rentedaling op de uitkering. Daarom gaan wij in de aanloop naar jouw pensioen steeds minder beleggen in aandelen en steeds meer in obligaties. Ook in obligaties met een lange looptijd. Want de mate waarin de rente invloed heeft op de koers van een obligatie, hangt ook weer af van de looptijd van die obligatie. We stemmen de resterende looptijd van jouw obligatieportefeuille in de laatste fase voor jouw pensioendatum dus steeds meer af op de looptijd van de pensioenuitkering. Je krijgt dus een persoonlijke, tailor made obligatieportefeuille. Hoe dichter je bij jouw pensioen komt, hoe meer het renterisico dus wordt beperkt. Vlak voor jouw pensioen heeft de stand van de rente op deze manier nog maar een klein effect op jouw pensioeninkomen.


 • Daalt de rente, dan stijgt de waarde van jouw obligatieportefeuille en compenseert dit de lagere uitkering
 • Stijgt de rente, dan daalt de waarde van jouw obligatieportefeuille en compenseert dit de betere hogere uitkering (want zo is het ook natuurlijk)

Het failissements­risico

Een belangrijk risico voor jouw pensioen is een faillissement. Enerzijds een mogelijk faillissement van Brand New Day natuurlijk. We kunnen wel zeggen dat het nooit zal gebeuren, maar dat biedt geen garantie.

Daarnaast kan het faillissement van een bedrijf of een land waarin je belegt via een aandeel of obligatie jouw pensioen raken. Ook daarom is spreiding zo belangrijk.

Brand New Day beperkt het faillissementsrisico:

 1. Als Brand New Day failliet gaat
  Jouw pensioenkapitaal hebben we juridisch afgescheiden van Brand New Day. Jouw pensioenkapitaal is ondergebracht in een apart bewaarbedrijf. Stel dat wij ooit failliet gaan, dan behoud je gewoon 100% van al je beleggingen. En kun je bij een andere aanbieder doorgaan met het opbouwen van pensioen. Een faillissement van Brand New Day raakt jouw pensioen dus nooit.
 2. Als een heel land of het bedrijf waarin wordt belegd failliet gaat
  Dit vangen we op door spreiding. Jouw pensioen wordt belegd in zo’n 6.700 aandelen en 7.000 obligaties. Een faillissement van een bedrijf of land heeft hierdoor een beperkte invloed op jouw pensioen. Bij obligaties mijden we bovendien risicovolle obligaties en beleggen we alléén in obligaties van kredietwaardige landen en bedrijven.

Wat is lifecyclebeleggen?

Hoe meer jouw pensioendatum nadert, hoe minder risico je wilt lopen. In de aanloop naar jouw pensioen moet dus het marktrisico en renterisico afgebouwd worden. Dat doen we met lifecyclebeleggen. Daarbij wordt de beleggingsportefeuille afgestemd op het aantal jaren dat je nog hebt tot aan jouw pensioen. Ver voor de pensioendatum wordt vooral in beleggingen met een hoger risico belegd (lees: aandelen) om te profiteren van het hogere verwachte rendement. En als de pensioendatum nadert, worden de beleggingen met een hoger risico afgebouwd naar beleggingen met een lager risico (lees: obligaties) om het marktrisico en renterisico te beperken.

Drie verschillende lifecycles

Het doel van een lifecycle is een zo hoog mogelijk pensioen bij een voor de klant acceptabel risico. Hoeveel risico is acceptabel? Dat verschilt van persoon tot persoon. Daarom bieden wij 3 verschillende lifecycles met elk een ander risicoprofiel: Defensief, Neutraal en Offensief. De neutrale lifecycle is de standaard lifecycle bij Brand New Day. Op je persoonlijke pensioenpagina staat welke beleggingskeuzes voor jou mogelijk zijn.

Daarnaast kan, als de werkgever dit toestaat in de regeling, gekozen worden voor een persoonlijke lifecycle, waarbij je de startverdeling tussen aandelen en obligaties zelf kan kiezen.

Herbalanceren

Bij lifecyclebeleggen begin je bijvoorbeeld 25 jaar voor je pensioendatum (bij een neutrale lifecyle) op 85% aandelen en 15% obligaties. Maar omdat de koersen van aandelen en obligaties stijgen en dalen, verandert ook dat percentage… een jaar later is het dan bijvoorbeeld 89% aandelen en 11% obligaties. Daarom ‘herbalanceren’ wij elk jaar de verhouding tussen aandelen en obligaties. Wij brengen de verhouding dan weer terug zoals die volgens de lifecycle moet zijn. In dit voorbeeld verkopen wij wat aandelen en kopen daarvoor obligaties, net zoveel tot de verhouding weer 85% aandelen en 15% obligaties is. Herbalanceren doen wij jaarlijks, op hele jaren voor de pensioendatum.

Herbalanceren

Hoe komen wij tot deze lifecycles?

Hoe hebben wij bepaald wat offensief, neutraal en defensief is? Daarvoor hebben wij duizenden simulaties uitgevoerd en is per risicoprofiel een inschatting gemaakt van het risico… niet alleen het risico voor het verwachte pensioeninkomen in pessimistische scenario’s, maar ook de tussentijdse schommelingen van de waarde van de beleggingsportefeuille in pessimistische scenario’s. Met deze kennis zijn de 3 lifecyles samengesteld. Deze verschillen niet alleen in de verdeling van aandelen en obligaties in het begin (hoe offensiever, hoe meer aandelen), maar ook in het moment van de start van het afbouwen van de risico’s (hoe offensiever, hoe later begonnen wordt met het afbouwen).

Ook de manier van beleggen vloeit voort uit onze ‘investment beliefs’: indexbeleggen. Je kunt grofweg op 2 manieren beleggen. Enerzijds door gewoon ‘de markt’ te volgen. Dat is indexbeleggen: je volgt dan een bepaalde index (zoals de AEX of MSCI) en belegt dan in al die aandelen. Je maakt geen keuzes, maar koopt ze allemaal.

Indexbeleggen

Je kunt daarnaast ook ‘actief’ beleggen: je maakt dan bewuste keuzes voor bepaalde aandelen, sectoren, landen, etc. Van sommige aandelen koop je heel veel, en andere aandelen koop je bewust niet. Het doel van actief beleggen is natuurlijk om de markt te verslaan. Het heeft alleen zin om al die moeite te nemen en kosten voor onderzoek te maken als je daardoor méér rendement behaalt dan de markt waar je in belegt (lees: de index).

Waarom kiezen wij voor indexbeleggen?

Wij kiezen voor indexbeleggen omdat het naar onze mening een hoger verwacht rendement geeft tegen lage kosten een lager risico. Je kunt in onze ogen op lange termijn niet de markt verslaan, omdat markten efficiënt zijn: alle informatie is al in de koers verwerkt. Dus ook verwachtingen voor bepaalde aandelen, sectoren of regio’s. De extra kosten die je maakt om de markt te verslaan (research, transactiekosten, etc) gaan daarom ten koste van je rendement.

Het is moeilijk om de markt te verslaan

Dat het moeilijk is om de markt te verslaan, blijkt in de praktijk ook wel… zie het plaatje hiernaasthieronder. Hierin zie je het percentage actieve fondsen dat het over een periode van 10 jaar beter doet dan de vergelijkbare index: ongeveer 80% van die actieve fondsen behaalt over een periode van 10 jaar een lager rendement. En als de periode langer wordt, bijvoorbeeld 30 jaar, is er bijna geen enkel actief fonds meer dat de markt verslaat.

De kleine lettertjes: Het percentage actief beheerde fondsen, aangepast voor gesloten of gefuseerde fondsen, dat beter presteert dan het gemiddelde rendement van indexfondsen met lage kosten (0.2% of minder). Bron: Vanguard berekening, 2015, gebaseerd op Morningstar data.

Ze zijn er wel, actieve beleggingsfondsen die de markt verslaan. Je hebt altijd uitzonderingen. Probleem is echter dat je van te voren nooit weet welk fonds die uitzondering gaat zijn. En de winnende fondsen van gisteren zijn de verliezers van morgen. Kortom: als je op langere termijn belegt, heb je met actief beleggen een hele kleine kans op méér en een hele grote kans op minder. Dat lijkt ons niet verstandig.

De voordelen van indexbeleggen zijn een brede spreiding, lage kosten, marktconforme rendementen en bovendien transparantie. Actief beheer kent meestal hogere kosten en meer risico, zoals het managerrisico, timingrisico: op het verkeerde moment in- en uitstappen, selectierisico en risico van underperformance. Wij zijn ervan overtuigd dat actief beleggen op lange termijn leidt tot een hoger risico (vooral door het timingrisico) en een lager rendement (vooral door de extra kosten van actief beheer). Daarom kiezen wij voor indexbeleggen.

Hoe belegt Brand New Day?

We hebben het al meerdere malen gezegd, dus het zal geen verrassing zijn: wij kiezen voor een mix van aandelen en obligaties om jouw pensioen op te bouwen. Een verfijnde mix, maar daar komen we zo op. Het is één van onze belangrijkste ‘investment beliefs’: een portefeuille van breed gespreide aandelen enerzijds en kredietwaardige obligaties anderzijds is in de praktijk de meest efficiënte portefeuille is in termen van risico en rendement.

Waarom kiest Brand New Day niet voor andere soorten beleggingen?

Je hebt naast aandelen en obligaties nog genoeg andere soorten beleggingen: beursgenoteerd vastgoed, commodities (grondstoffen, zoals olie, goud, koper), high yield obligaties (lage kredietwaardigheid, hoge couponrente) en hedge funds (beleggingsfonds dat zowel in stijgende als dalende markt een positief rendement wil maken). We kiezen hier om een aantal reden niet voor.

  Vaak worden deze andere soorten beleggingen toegevoegd om het risico van de beleggingsportefeuille te verlagen. In de praktijk blijkt dat echter niet te werken… dat zie je in het plaatje hieronder. Je ziet dat in tijden van stress – een crisis –álle soorten beleggingen fors dalen, behalve kredietwaardige obligaties. De alternatieve beleggingen (beursgenoteerd vastgoed, grondstoffen, etc.) gedragen zich in tijden van crisis hetzelfde als aandelen: ze dalen allemaal hard. Die alternatieve beleggingen dalen dus even hard als aandelen, maar hebben een lager verwacht rendement. Daarom heeft het geen zin om die alternatieven toe te voegen. Wil je meer risico? Kies dan gewoon voor meer aandelen.


  Grote bedrijven bezitten bijvoorbeeld veel vastgoed. En bij de grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld – waar je dus in belegt – zitten ook bedrijven die actief zijn in grondstoffen. En bovendien is de kans groot dat je een eigen huis hebt (of in de toekomst gaat kopen) … op die manier beleg je ook al in vastgoed.

  Wij houden van de kracht van eenvoud: aandelen en kredietwaardige obligaties. Deze categorieën beslaan samen 85% van de ‘marktportefeuille’ (het totaal aan wereldwijde beleggingen).

De standaard lifecycle

Voor alle lifecycles zijn er drie profielen: defensief, neutraal en offensief. Hieronder zie je de verdelingen van de fondsen voor het neutrale profiel.


  Voor welke aandelen wordt gekozen?

  Het uitgangspunt voor aandelen is een zo breed mogelijke spreiding. Het liefst beleggen we in álle beursgenoteerde aandelen ter wereld (‘de totale marktkapitalisatie’). Dat is niet praktisch, omdat het veel te duur is en omdat veel aandelen slecht verhandelbaar zijn. Om zo’n groot mogelijke spreiding te krijgen, wordt daarom in zowel grote beursgenoteerde aandelen (‘large caps’), middelgrote (‘midcaps’) als kleinere beursgenoteerde aandelen (‘smallcaps’) belegd, in zowel ontwikkelde als opkomende markten Deze large-, mid- en smallcaps worden ingevuld met de volgende aandelenfondsen:


  BND Wereld Indexfonds Collectief-Hedged

  • belegt in ca. 1.700 grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld, genoteerd op beurzen in 24 landen, met afdekking valutarisico

  BND Emerging Markets Indexfonds Collectief

  • belegt in ca. 900 grootste beursgenoteerde bedrijven uit opkomende markten, genoteerd op beurzen in 24 landen

  BND Small Cap Wereld Indexfonds Collectief

  • belegt in 4.100 relatief kleine beursgenoteerde bedrijven, genoteerd op beurzen in 24 landen

  Met deze 3 aandelenfondsen beleg je dus in 6.700 verschillende aandelen, genoteerd in 47 landen wereldwijd. Hiermee benader je de totale marktkapitalisatie, want die 6.700 aandelen zijn goed voor 99% van de waarde van álle beursgenoteerde bedrijven ter wereld. De BND-fondsen beleggen allemaal één op één in een fonds van Vanguard, de uitvinder van indexbeleggen en de op één na grootste vermogensbeheerder ter wereld.


  Lifecycle aandelen

  HiernaastHieronder zie je voor de neutrale lifecycle de verdeling van de aandelenfondsen over de looptijd. De verdeling tussen large-, mid- en smallcaps is op basis van marktkapitalisatie, dus op basis van de werkelijke waarde van alle aandelen van de ene categorie ten opzichte van de waarde van alle aandelen van de andere categorie.


  De kosten

  Kosten
  Aankoopkosten
  (éénmalig)
  0,50% over elke premieinleg
  Doorlopende beleggingskosten
  (jaarlijks)
  0,40% van het belegde vermogen

  Kosten aandelenfondsen

  Voor elke premie inleg rekenen we éénmalig 0.50% aankoopkosten.

  De totale doorlopende beleggingskosten bestaan uit de fondsbeheerkosten (uitgedrukt als ‘de lopende kostenfactor’) en de kosten voor het beheer van de lifecycles (‘portefeuillebeheerkosten’). Deze worden binnen het fonds in rekening gebracht. De totale doorlopende beleggingskosten (dus beide kostenposten opgeteld) voor de standaard lifecyles zijn in totaal altijd 0,40% van het belegde vermogen per jaar. Dus € 40 per € 10.000 belegd vermogen.

  Lees hier alles over de aandelenfondsen

  Voor welke obligaties wordt gekozen?

  Ook voor de obligaties wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke spreiding: wereldwijd over zoveel mogelijk bedrijven en landen. Randvoorwaarde daarbij is kredietwaardigheid… er wordt alleen belegd in ‘investment grade’ obligaties. Dat zijn obligaties van landen en bedrijven met een relatieve hoge kredietwaardigheid (minimaal BBB, zoals de kredietwaardigheid van Heineken), zodat het risico van een faillissement of wanbetaling klein is. De volgende categorieën worden onderscheiden:


  BND Wereld Obligatie Indexfonds Collectief-Hedged

  • belegt in totaal ca. 2.100 kortlopende bedrijfsobligaties (30%) en ca. 4.500 langlopende staatsobligaties (70%), genoteerd op beurzen in 49 landen wereldwijd met afdekking van valutarisico (Hedged)

  BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds Collectief

  • belegt in ca. 2.200 in euro’s genoteerde bedrijfsobligaties uit 43 landen

  BND Staatsobligatiefonds Lang Collectief

  • belegt in 20 langlopende staatsobligaties van 6 landen uit de eurozone met een minimale rating van AA-

  Lifecycle obligaties

  HiernaastHieronder zie je voor de neutrale lifecycle de verdeling van de obligatiefondsen over de looptijd. In het begin van de lifecycle wordt enerzijds in de wereldwijde bedrijfs- en staatsobligaties belegd en anderzijds in de bedrijfsobligaties uit de eurozone. De verdeling over deze beide groepen is gelijk (allebei de helft van de totale belegging in obligaties).


  De kosten

  Kosten
  Aankoopkosten
  (éénmalig)
  0,50% over elke premieinleg
  Doorlopende beleggingskosten
  (jaarlijks)
  0,40% van het belegde vermogen

  Kosten obligatiefondsen

  Voor elke premie inleg rekenen we éénmalig 0.50% aankoopkosten.

  De totale doorlopende beleggingskosten voor de standaard lifecyles zijn in totaal altijd 0,40% van het belegde vermogen per jaar, net zoals bij de aandelenfondsen. Dus € 40 per € 10.000 belegd vermogen.

  Lees hier alles over de obligatiefondsen

Spaarfonds

Als ‘opting out’ biedt Brand New Day ook nog het BND Spaarfonds Collectief aan. Het vermogen in dit fonds wordt uitgezet in een spaarfonds van een bank die onder toezicht staat van een toezichthouder binnen de Europese gemeenschap en die een S&P lange termijn credit rating heeft van minimaal A. Op dit moment is dit ABN AMRO bank. De lopende kostenfactor van dit fonds is 0,01% en de portefeuillebeheerkosten zijn 0,14% per jaar over het belegde vermogen.


De volledige lifecycle

De totale neutrale lifecycle met alle fondsen ziet er als volgt uit.

Bovenstaande grafiek toont de verdeling voor het neutrale profiel. Klik hier voor alle lifecycletabellen.

 

Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen

De mogelijkheid van duurzaam beleggen is alleen van toepassing als je werkgever hiervoor gekozen heeft. De beschikbare beleggingskeuze vind je terug op je persoonlijke pensioenpagina. De obligatie allocatie van de duurzame lifecycle wordt met 2 fondsen ingevuld: enerzijds met investment grade staatsobligaties uit de eurozone (BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Collectief) en anderzijds met de langlopende eurozone staatsobligaties met een minimale rating van AA- (BND Staatsobligatiefonds Lang Collectief). De aandelen allocatie wordt ingevuld met BND Duurzaam Wereld Indexfonds Collectief. Dit fonds belegt haar vermogen één op één in het Vanguard SRI Global Stock index Fund. Dit belegt alleen in aandelen van bedrijven die voldoen aan specifieke criteria inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze zijn gebaseerd op door de Verenigde Naties opgestelde uitgangspunten met betrekking tot mensenrechten, arbeid, milieu en corruptie (UN Global Compact Rules). Klik hier voor meer informatie.

De keuzes bij Brand New Day

Jouw werkgever bepaalt – in overleg met de medewerkers – welke mogelijkheden je hebt om te beleggen. Hieronder staan de mogelijkheden samengevat. Binnen de eerste 3 mogelijkheden kan ook voor een duurzame variant gekozen worden.

De beleggingsprofielen

  Iedereen een neutraal profiel – deels aandelen en deels obligaties.

  Elke werknemer belegt volgens het risicoprofiel dat bij hem past – neutraal, defensief of offensief.

  Elke werknemer mag zelf bepalen in welke verhouding hij zijn pensioenpremie wil beleggen in aandelen en obligaties.

  Elke werknemer mag zelf bepalen in welke verhouding hij zijn pensioenpremie wil beleggen in aandelen en obligaties. Werknemer kan er ook voor kiezen om zijn volledige premie in te leggen in het spaarfonds.

Ondersteuning bij het kiezen van een risicoprofiel

Als jouw werkgever ervoor kiest om jou en je collega’s beperkte of volledige beleggingsvrijheid te geven, kun je zelf bepalen hoe offensief of defensief je wilt beleggen. Uiteraard helpen wij je bij het maken van deze keuze. Je vult altijd een ‘profielpeiler’, waarna een risicoprofiel wordt aangeraden: defensief, neutraal of offensief. Wil je liever toch wat anders? Dan kun je zelf voor een afwijkend risicoprofiel kiezen en zo je eigen lifecycle samenstellen door een eigen verdeling te maken tussen aandelen en obligaties. Default, dus als jouw pensioenrekening wordt geopend, beleg je altijd volgens de neutrale lifecycle. Daarna kun je in je eigen persoonlijke pensioenpagina – mits toegestaan door jouw werkgever – voor een ander risicoprofiel kiezen. Het risico wordt naar de pensioendatum overigens altijd afgebouwd. Je kunt dus niet vlak voor je pensioen nog voor een groot gedeelte in aandelen beleggen.