Privacy- en cookiestatement

Wat doen we met uw informatie?

Wanneer u onze site bezoekt en gebruik maakt van de mogelijkheden die deze biedt, dan vertrouwt u ons in sommige gevallen persoonlijke informatie toe. Deze privacyverklaring geeft u inzicht in de wijze waarop wij met deze informatie omgaan.

De Brand New Day-site is voortdurend in ontwikkeling. Met het oog hierop is het mogelijk dat deze privacyverklaring van tijd tot tijd wordt gewijzigd. Lees daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid. Blijft u na publicatie van de wijzigingen gebruik maken van de diensten van Brand New Day, dan aanvaardt u daarmee het gewijzigde privacybeleid.


  Als u onze site bezoekt en informatief gebruikt zijn wij uitsluitend geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van de site. Bezoekersaantallen, duur van een bezoek, piekuren en best bezochte pagina's vormen bijvoorbeeld informatie die wij gebruiken om de site te optimaliseren en onze service te verbeteren. Er worden door ons slechts niet-herleidbare bezoekgegevens bijgehouden door middel van een 'cookie'. Uw bezoek blijft dus anoniem. Naast deze zogenaamde analytische cookies maakt Brand New Day ook gebruik van functionele- en tracking cookies:

  • Functionele cookies, deze zijn noodzakelijke voor de technische werking van de website.
  • Tracking cookies, deze zorgen ervoor dat wij u relevante informatie en aanbiedingen kunnen doen.
  • Analytische cookies, deze cookies helpen ons de gebruiksvriendelijkheid en de website in het algemeen te verbeteren.

  Brand New Day adverteert onder meer via websites van derde partijen. Deze partijen kunnen gebruik maken van action tags (ook bekend als 'enkele pixel-gifs' of 'webbakens') om de doeltreffendheid van de campagne te meten. De informatie die deze partijen via deze action tags verzamelen, is volledig anoniem.

  De gegevens die u invoert voor een informatieve berekening worden slechts voor de duur van uw bezoek opgeslagen. Persoonlijke gegevens zoals uw naam en adres zijn voor deze informatieve berekeningen niet noodzakelijk en worden dan ook niet gevraagd. Zodra u de site langere tijd niet gebruikt of het browservenster afsluit, worden de door u ingevulde gegevens automatisch gewist. Als u een offerte aanvraagt en / of aangeeft klant bij Brand New Day te willen worden, worden de gegevens die u heeft ingevuld wel opgeslagen en door Brand New Day bewaard. Ook wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website vragen wij om uw persoonlijke gegevens. Deze persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen om uw vraag of opmerking te kunnen beantwoorden.

  Brand New Day zal de persoonsgegevens van de klant geheel in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. De verwerking van die persoonsgegevens door Brand New Day respectievelijk een groepsmaatschappij van Brand New Day en/of door Brand New Day aangewezen derden, zal in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering plaatsvinden, in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:

  • Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een betrokkene;
  • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
  • Het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten om een relatie met een betrokkene tot stand te brengen en/of met een betrokkene in stand te houden dan wel uit te breiden;
  • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector, daaronder mede begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen Brand New Day, haar klanten en medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

  Door gegevens aan Brand New Day door te geven, geeft u Brand New Day toestemming u hierover telefonisch te benaderen. Ook geeft u toestemming om per e-mail informatie over onze producten en diensten te ontvangen. Als u geen prijs stelt op telefonische benadering, meldt u dan hiervoor af via klant@brandnewday.nl. Stelt u geen prijs op het ontvangen van commerciële informatie, meldt u dan ook hiervoor af via klant@brandnewday.nl.

  Brand New Day kan telefoongesprekken opnemen om commerciële medewerkers te trainen of indien dit uit oogpunt van fraudepreventie noodzakelijk wordt geacht. De klant heeft bij een geschil over de inhoud van opgenomen telefoongesprekken het recht om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor eerdergenoemde doeleinden.

  Als u geen klant bent bij Brand New Day en ook nooit klant bent geweest, maar uw persoonlijke gegevens alleen voor informatieve doeleinden aan Brand New Day heeft verstrekt, kunt u ons per e-mail verzoeken om uw gegevens uit onze systemen te laten verwijderen.

  Als u meer wilt weten over ons beleid met betrekking tot privacy en persoonsgegevens, kunt u ons

  privacy reglementraadplegen. U kunt natuurlijk ook altijd een e-mail sturen ( klant@brandnewday.nl) of bellen met onze klantenservice via 020 - 75 85 310.