Beleggingsbeleid Collectief pensioen

Elke maand legt jouw werkgever premie in op jouw persoonlijke pensioenrekening bij Brand New Day. Dat geld dient maar één doel: een zo hoog mogelijk pensioen. Maar graag voegen wij daar nog iets aan toe: tegen een acceptabel risico. Want onnodige risico’s horen niet bij pensioen.

Voor je pensioen een open deur: beleggen. Waarom? Beleggen levert gemiddeld een hoger rendement op dan sparen. Omdat je pensioengeld meestal voor een lange periode opzij zet, is dat geen probleem. Die lange periode is belangrijk, want één ding weet je zeker als je gaat beleggen… Je krijgt hoogstwaarschijnlijk met één crisis (of meerdere) te maken waarin beurskoersen kelderen. Olie-, dotcom- of kredietcrisis, hoe ze ook heten. Maar je weet ook dat na die magere crisisjaren weer jaren met stijgende beurskoersen volgen. Als je een langere beleggingshorizon hebt, kunnen die goede jaren de slechte jaren compenseren en kom je gemiddeld goed uit. Zeker als je elke maand geld opzij zet, want dan koop je zowel ‘goedkoop’ (tijdens een crisis) als ‘duur’ (als de koersen hoog staan). Als je elke maand premie inlegt, ben je een stuk minder gevoelig voor tussentijdse koersdalingen en -stijgingen.

Is dat allemaal wel zo?

Ter illustratie, zie hiernaast. Hierin zie je het gemiddelde rendement van sparen en beleggen vanaf 1928 tot en met 2016 voor élk denkbare periode van 20 jaar. Het jaar 1950 toont het gemiddelde rendement per jaar van sparen en beleggen over de periode 1930 tot 1950. En het jaar 1980 het gemiddelde rendement van 1960 tot 1980. In totaal dus 66 periodes van elk 20 jaar. In die periodes is elke crisis en elke hausse op de beurs verwerkt.

De kleine lettertjes: Gemiddeld rendement per periode van 20 jaar vanaf 1928 tot 2013 voor een éénmalige inleg. Beleggen: Data S&P (vanaf 1928), MSCI World Index (vanaf 1969 in USD, vanaf 2004 eurohedged). Sparen: Data Amerikaanse 3-maands rente (vanaf 1928) en 3-maands cash Libor rente (vanaf 2004). En je weet: rendementen uit het verleden zijn leerzaam, maar bieden geen enkele garantie voor de toekomst. .

Wat blijkt? In slechts 1 van de 66 periodes leverde sparen een (klein) hoger rendement op dan beleggen. En in 65 van de 66 periodes leverde beleggen een (fors) hoger rendement op. Dus als je tijd hebt, zoals de periode tot jouw pensioen, kan beleggen een verstandigere keuze zijn dan sparen.

Waarom zou je überhaupt beleggen?

Waarom niet gewoon lekker sparen? Dan heb je helemaal niks te maken met goede en slechte beursjaren en hoef je deze pagina ook niet te lezen. Het antwoord is hiernaast gevisualiseerd: omdat je met sparen vaak niet voldoende vermogen opbouwt voor een goed pensioen. Als je spaart, weet je eigenlijk zeker dat je van dat pensioen later niet of nauwelijks kunt rondkomen. Het verschil tussen (bijvoorbeeld) elk jaar 2,5% spaarrente en 6% beleggingsrendement is zeer groot.

De kleine lettertjes: Eindkapitaal bij een jaarlijks rendement van 2,5% voor sparen en 6% voor beleggen. Inleg € 500 per maand, periode 30 jaar, na aftrek van alle beleggingskosten, zonder herbalanceren en risicoafbouw. Dit is een voorbeeld om het effect van rendement op lange termijn te verduidelijken. Je kunt er dus geen rechten aan ontlenen. .

Pensioen opbouwen brengt ook bepaalde risico’s met zich mee. Dat is onvermijdelijk. Het is dus belangrijk om verstandig om te gaan met die risico’s én geen onnodig risico te lopen. Wij vinden het belangrijk dat je beseft wat de risico’s zijn en dat je weet wat wij eraan doen om die risico’s te beheersen. Wat zijn de belangrijkste risico’s?

Het marktrisico

De koersen van aandelen en obligaties stijgen en dalen. Dat risico heet het marktrisico. Het is een risico omdat niemand weet wat de koers van zo’n belegging morgen gaat doen. De koersen zijn namelijk afhankelijk van ontelbaar veel algemene en specifieke factoren. Een greep uit die factoren: rente, inflatie, stand van de economie, aantal werklozen, olieprijs, politieke beslissingen. De lijst is eindeloos.

Het marktrisico is niet voor elk soort belegging hetzelfde

Voor obligaties is het marktrisico (veel) kleiner dan voor aandelen. Voor obligaties uit Nederland en Duitsland is het weer lager dan voor obligaties uit bijvoorbeeld Kameroen. Voor obligaties met een looptijd van 5 jaar weer lager dan voor obligaties met een looptijd van 30 jaar. En voor een aandeel Shell of Unilever is het marktrisico weer lager dan voor een aandeel van een kleine start-up. Daarnaast zijn er ook risico’s die per aandeel of obligatie kunnen verschillen: de winst van een bedrijf, kredietwaardigheid, concurrenten, stakingen, publicaties. Ook die lijst is eindeloos.

Brand New Day beperkt het marktrisico op een paar manieren:


  Dat kan je zien in de grafiek in de tab “Waarom beleggen we?” : een langere periode beperkt het marktrisico aanzienlijk. Hoe langer de periode, hoe meer tijd er is dat de goede beursjaren de slechte compenseren.

  Als je in 1 aandeel belegt, is jouw risico veel groter dan als je in 10 aandelen belegt. Als je alleen in ICT belegt, is jouw risico veel groter dan als je in alle denkbare sectoren belegt. Als je alleen in Nederland belegt, is jouw risico veel groter dan als je in heel Europa belegt. En als je alleen in Azië belegt, is jouw risico veel groter dan als je op alle continenten belegt. Hoe groter de spreiding, hoe lager het marktrisico. Want het zit altijd wel ergens tegen, maar ook mee. Daarom wordt elke euro die je op jouw pensioenrekening bij Brand New Day inlegt in maar liefst ca. 6.700 verschillende aandelen en ca. 7.000 verschillende obligaties belegd: wereldwijd, in alle denkbare sectoren, op alle continenten en in zo’n 60 verschillende landen. Verderop gaan we dieper in op de beleggingen.

  Ver voor jouw pensioendatum is het aantrekkelijk om juist veel marktrisico te nemen. Dat doe je door méér in aandelen dan in obligaties te beleggen. Dat is aantrekkelijk omdat het risico beloond kan worden met een hoger rendement dan op obligaties. Beleggingen met een hoger risico hebben immers ook een hoger verwacht rendement.

  Maar rendement en risico lopen hand in hand. Bij aandelen is de kans op een flink lager rendement ongeveer even groot als de kans op een flink hoger rendement. Dat is vooral zo bij kortere periodes. Bij langeres periode is de kans op een lager rendement dan obligaties juist heel klein. Dat komt weer omdat je voldoende tijd hebt om zowel de slechte als goede beursjaren mee te pikken.

  Daarom is het voor jouw pensioen verstandig om in het begin flink in aandelen te beleggen en later, als jouw pensioendatum nadert, steeds meer in obligaties.

Het renterisico

Het alleen maar streven naar een zo hoog mogelijk pensioenkapitaal is niet alles. Want op jouw pensioendatum koop je met jouw pensioenkapitaal een maandelijks pensioeninkomen aan. Dit kan ook per kwartaal of per jaar zijn. Hierbij heb je de keuze uit een variabel of vast pensioen. Bij een variabele pensioenuitkering blijft een deel van jouw pensioenkapitaal belegd. Elk jaar is jouw pensioeninkomen anders, bijvoorbeeld door een veranderende rente of de beleggingsresultaten. Bij een vast pensioen wordt vlak voor de pensioendatum bepaald hoe hoog de vaste pensioenuitkeringen worden. De hoogte van dit vaste pensioeninkomen is van twee factoren afhankelijk:

 • Het opgebouwde pensioenvermogen op de pensioendatum.
 • De rentestand op dat moment.

Hoe lager de rente, hoe lager het inkomen. Als de rente 6% is op jouw pensioendatum, dan is je maandelijkse vaste pensioeninkomen heel wat hoger dan als die rente toevallig 2% is. Wij houden daar rekening mee. Hoe? Door het risico van een lagere rente op de pensioendatum te beperken. Zonder extra kosten. Je krijgt een maatwerk obligatieportefeuille waarbij we rekening houden met de leeftijd en het geslacht.

Brand New Day beperkt het renterisico door middel van obligaties:

Als de rente daalt, neemt de waarde van obligaties (en dus de waarde van jouw pensioenkapitaal) toe. Deze stijgende waarde van obligaties bij een rentedaling compenseert dus (ongeveer) het negatieve effect van de rentedaling op de uitkering. Daarom gaan wij in de aanloop naar jouw pensioen steeds minder beleggen in aandelen en steeds meer in obligaties. Ook in obligaties met een lange looptijd. Want de mate waarin de rente invloed heeft op de koers van een obligatie, hangt ook weer af van de looptijd van die obligatie. We stemmen de resterende looptijd van jouw obligatieportefeuille in de laatste fase voor jouw pensioendatum dus steeds meer af op de looptijd van de pensioenuitkering. Je krijgt dus een persoonlijke, tailor made obligatieportefeuille. Hoe dichter je bij jouw pensioen komt, hoe meer het renterisico dus wordt beperkt. Vlak voor jouw pensioen heeft de stand van de rente op deze manier nog maar een klein effect op jouw pensioeninkomen.


 • Daalt de rente, dan stijgt de waarde van jouw obligatieportefeuille en compenseert dit de lagere uitkering
 • Stijgt de rente, dan daalt de waarde van jouw obligatieportefeuille en compenseert dit de betere hogere uitkering (want zo is het ook natuurlijk)

Het beleggingsrisico

Om de gevolgen van een beurscrash te beperken bouwen we vóór de pensioendatum jouw beleggingsrisico automatisch af. Dat heet lifecycle beleggen. Elk jaar wordt een klein beetje aandelen ingeruild voor veiligere obligaties. Bij de vaste pensioenuitkering wordt één jaar voor de pensioendatum dan voor 100% in obligaties belegd. Na het bereiken van jouw pensioendatum wordt niet meer belegd. Dit gaat automatisch en zonder extra kosten. Ook geen verborgen aan- en verkoopkosten.

Bij de variabele pensioenuitkering bouwen we het beleggingsrisico ook voor je af, maar in mindere mate. Een deel van het pensioenkapitaal blijft in aandelen belegd, omdat je ook na de pensioendatum blijft beleggen.

Het valutarisico

Met de aandelen- en obligatiefondsen in de lifecycles beleg je in effecten uit zo’n 50 landen. En daarmee ook in bijvoorbeeld Amerikaanse dollars en Japanse yen waarin de effecten genoteerd zijn. Er wordt dus eigenlijk 2 keer belegd: in de effecten zelf én in de valuta waarin de effecten genoteerd zijn. Dat is dubbel risico.

Aandelen stijgen naar verwachting op lange termijn. Omdat bedrijven winst maken en groeien. Tegenover dat risico staan verwachte opbrengsten. Valutakoersen hebben geen verwachte opbrengsten, maar bewegen daarentegen wel. De kans dat de dollar over 10 jaar 20% hoger staat is even groot als de kans dat deze 20% lager staat. Het verwachte rendement van valutakoersen is dus 0%. Maar valutafluctuaties brengen wel risico’s met zich mee. Als bijvoorbeeld de dollarkoers vlak voor de pensioendatum fors daalt, worden beleggingen die in dollar genoteerd zijn ook minder waard. Daarom wordt het valutarisico afgedekt. Zonder extra kosten.

Aandelen kunnen van nature flink bewegen. Hierdoor is het valutarisico minder van invloed. Om hier geen gok te maken, dekken we bij aandelen toch de helft van het valutarisico af. Bij obligaties speelt het valutarisico in grotere mate. De beweeglijkheid van de valuta is hier niet wenselijk. Daarom dekken we het valutarisico hier volledig af. Zonder extra kosten.

Het failissements­risico

Een belangrijk risico voor jouw pensioen is een faillissement. Hieronder valt natuurlijk ook een mogelijk faillissement van Brand New Day. We kunnen wel zeggen dat het nooit zal gebeuren, maar dat biedt geen garantie.

Daarnaast kan het faillissement van een bedrijf of een land waar je via een aandeel of obligatie in belegt jouw pensioen raken. Ook daarom is spreiding zo belangrijk.

Brand New Day beperkt het faillissementsrisico:

 1. Als Brand New Day failliet gaat
  Jouw pensioenkapitaal is juridisch afgescheiden van Brand New Day. Het kapitaal is ondergebracht in een apart bewaarbedrijf. Stel dat wij ooit failliet gaan, dan behoud je gewoon 100% van al je beleggingen. En kun je bij een andere aanbieder doorgaan met het opbouwen van pensioen. Een faillissement van Brand New Day raakt jouw pensioen dus nooit.
 2. Als een heel land of het bedrijf waarin wordt belegd failliet gaat
  Dit vangen we op door spreiding. Jouw pensioen wordt belegd in zo’n 7.300 aandelen en 5.000 obligaties. Een faillissement van een bedrijf of land heeft hierdoor een beperkte invloed op jouw pensioen. Bij obligaties mijden we bovendien zeer risicovolle obligaties en beleggen we alléén in obligaties van kredietwaardige landen en bedrijven.

Wat is lifecyclebeleggen?

Hoe dichterbij jouw pensioendatum, hoe minder risico je wilt lopen. Daarom bouwen we het markt- en renterisico af. Met lifecyclebeleggen. Daarbij stemmen we jouw beleggingsportefeuille af op het aantal jaren dat je nog hebt tot aan jouw pensioen. Ver voor de pensioendatum beleg je vooral in beleggingen met een hoger risico (lees: aandelen) om te profiteren van het hogere verwachte rendement. En als jouw pensioendatum nadert, worden de beleggingen met een hoger risico afgebouwd naar beleggingen met een lager risico (lees: obligaties) om het markt- en eventueel ook het renterisico te beperken.

Beleggen voor een variabel of vast pensioen

Op 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling ingegaan. Hierdoor heb je wanneer je met pensioen gaat keuzes. Je mag een vaste óf variabele pensioenuitkering aankopen.

Bij een vaste pensioenuitkering wordt op het aankoopmoment van je pensioenuitkering bepaald hoe hoog jouw levenslange pensioenuitkering is. De hoogte van je pensioeninkomen is vooral afhankelijk van de hoogte van jouw opgebouwde pensioenkapitaal op de pensioendatum én de rentestand op dat moment.

Bij de variabele pensioenuitkering gebruik je op je pensioendatum een deel van jouw pensioenkapitaal om een pensioenuitkering van één jaar aan te kopen. Met het overgebleven kapitaal blijf je beleggen. Dit wordt ook wel doorbeleggen genoemd. Elk jaar wordt – afhankelijk van het beleggingsresultaat – de nieuwe pensioenuitkering van dat jaar vastgesteld. Hierdoor ben je minder afhankelijk van de rente op de pensioendatum. Doorbeleggen geeft je dus kans op een hoger pensioen, maar ook het risico op een lager pensioen.

Meer informatie over de keuze tussen het beleggen voor een variabele of een vaste pensioenuitkering vind je hier.

De verschillende lifecycles

Het doel van een lifecycle is een zo hoog mogelijk pensioen tegen een voor jou acceptabel risico. Hoeveel risico is acceptabel? Dat verschilt van persoon tot persoon. Daarom bieden wij voor zowel een variabel als vast pensioen 3 verschillende lifecycles met elk een ander risicoprofiel: Defensief, Neutraal en Offensief. De neutrale lifecycle voor een vaste pensioenuitkering is de standaard lifecycle bij Brand New Day. Op je persoonlijke pensioenpagina, MijnBND, staat welke beleggingskeuzes voor jou mogelijk zijn.

Als je werkgever dit toestaat in de pensioenregeling, kan je kiezen voor een persoonlijke lifecycle. Hierbij kan je de startverdeling tussen aandelen en obligaties zelf kiezen.

Daarnaast kan, als de werkgever dit toestaat in de regeling, gekozen worden voor een persoonlijke lifecycle, waarbij je de startverdeling tussen aandelen en obligaties zelf kan kiezen.

Herbalanceren

Bij lifecyclebeleggen begin je bijvoorbeeld 25 jaar voor je pensioendatum (bij een neutrale lifecyle) op 85% aandelen en 15% obligaties. Maar dat percentage verandert door koersstijgingen en –dalingen... een jaar later is het dan bijvoorbeeld 89% aandelen en 11% obligaties. Daarom ‘herbalanceren’ wij elk jaar de verhouding tussen aandelen en obligaties. Wij brengen de verhouding weer terug zoals die volgens de lifecycle moet zijn. In dit voorbeeld verkopen wij wat aandelen en kopen daarvoor obligaties, net zoveel tot de verhouding weer 85% aandelen en 15% obligaties is. Herbalanceren doen wij jaarlijks, op hele jaren voor de pensioendatum.

Herbalanceren

Hoe komen wij tot deze lifecycles?

Hoe hebben wij bepaald wat offensief, neutraal en defensief is? Daarvoor bepalen we periodiek de risicohouding van onze klanten, hebben wij duizenden simulaties uitgevoerd en is per risicoprofiel een inschatting gemaakt van het risico… Niet alleen het risico voor het verwachte pensioeninkomen in pessimistische scenario’s, maar ook de tussentijdse schommelingen van de waarde van de beleggingsportefeuille in pessimistische scenario’s. Met deze kennis zijn de lifecyles samengesteld. Deze verschillen niet alleen in de verdeling van aandelen en obligaties in het begin (hoe offensiever, hoe meer aandelen), maar ook in het moment van de start van het afbouwen van de risico’s (hoe offensiever, hoe later het afbouwen begint).

Ook de manier van beleggen vloeit voort uit onze ‘investment beliefs’: indexbeleggen. Je kunt grofweg op 2 manieren beleggen. Enerzijds door gewoon ‘de markt’ te volgen. Dat is indexbeleggen: je volgt dan een bepaalde index (zoals de AEX of MSCI) en belegt in al die aandelen. Je maakt geen keuzes, maar koopt een representatief deel van of alle aandelen in die index.

Indexbeleggen

Anderzijds kun je ook ‘actief’ beleggen: je maakt dan bewuste keuzes voor bepaalde aandelen, sectoren, landen, etcetera. Van sommige aandelen koop je heel veel, en andere aandelen koop je bewust niet. Een andere manier is om de markt te timen, je probeert dan het perfecte moment te vinden om in- of juist uit te stappen. Het doel van actief beleggen is natuurlijk om de markt te verslaan. Het heeft alleen zin om al die moeite te nemen en kosten voor onderzoek te maken als je daardoor méér rendement behaalt dan de markt waar je in belegt (lees: de index).

Waarom kiezen wij voor indexbeleggen?

Wij kiezen voor indexbeleggen omdat het naar onze mening een hoger verwacht rendement geeft tegen lage kosten en een lager risico. Je kunt in onze ogen op lange termijn niet de markt verslaan, omdat markten efficiënt zijn: alle informatie is al in de koers verwerkt. Dus ook verwachtingen voor bepaalde aandelen, sectoren of regio’s. De extra kosten die je maakt om de markt te verslaan (research, transactiekosten, etc) gaan daarom ten koste van je rendement.

Het is moeilijk om de markt te verslaan

Dat het moeilijk is om de markt te verslaan, blijkt in de praktijk… Zie het plaatje hiernaast. Hierin zie je het percentage actieve fondsen dat het over een periode van 10 jaar beter doet dan de vergelijkbare index: ongeveer 80% van die actieve fondsen behaalt over een periode van 10 jaar een lager rendement. En als de periode langer wordt, bijvoorbeeld 30 jaar, is er bijna geen enkel actief fonds meer dat de markt verslaat.

De kleine lettertjes: Het percentage actief beheerde fondsen, aangepast voor gesloten of gefuseerde fondsen, dat beter presteert dan het gemiddelde rendement van indexfondsen met lage kosten (0.2% of minder). Bron: Vanguard berekening, 2015, gebaseerd op Morningstar data.

Ze zijn er wel, actieve beleggingsfondsen die de markt verslaan. Je hebt altijd uitzonderingen. Probleem is echter dat je van te voren nooit weet welk fonds die uitzondering gaat zijn. En de winnende fondsen van gisteren zijn de verliezers van morgen. Kortom: als je op langere termijn belegt, heb je met actief beleggen een hele kleine kans op méér en een hele grote kans op minder. Dat lijkt ons niet verstandig.

De voordelen van indexbeleggen zijn een brede spreiding, lage kosten, marktconforme rendementen en bovendien transparantie. Actief beheer kent meestal hogere kosten en meer risico, zoals het managerrisico, timingrisico: op het verkeerde moment in- en uitstappen, selectierisico en risico van underperformance. Wij zijn ervan overtuigd dat actief beleggen op lange termijn leidt tot een hoger risico (vooral door het timing- en selectierisico) en een lager rendement (vooral door de extra kosten van actief beheer). Daarom kiezen wij voor indexbeleggen.

Hoe belegt Brand New Day?

We hebben het al meerdere malen gezegd, dus het zal geen verrassing zijn: wij kiezen voor een mix van aandelen en obligaties om jouw pensioen op te bouwen. Een verfijnde mix, maar daar komen we zo op. Het is één van onze belangrijkste ‘investment beliefs’: een portefeuille van enerzijds breed gespreide aandelen en kredietwaardige obligaties anderzijds. Dit zien wij in de praktijk als de meest efficiënte portefeuille in termen van risico en rendement.

Waarom kiest Brand New Day niet voor andere soorten beleggingen?

Je hebt naast aandelen en obligaties nog genoeg andere soorten beleggingen: beursgenoteerd vastgoed, commodities (grondstoffen, zoals olie, goud, koper), high yield obligaties (obligaties met een zeer lage kredietwaardigheid, maar hoge couponrente) en hedge funds (beleggingsfondsen die zowel in stijgende als dalende markt een positief rendement proberen te behalen). We kiezen hier om een aantal redenen niet voor.

  Vaak worden andere soorten beleggingen toegevoegd om het risico van de beleggingsportefeuille te verlagen. In de praktijk blijkt dat echter niet te werken… Dat zie je in het plaatje hieronder. Je ziet vaak dat juist in tijden van stress – een crisis – álle soorten beleggingen fors dalen, behalve kredietwaardige obligaties. Alternatieve beleggingen (beursgenoteerd vastgoed, grondstoffen, etcetera) gedragen zich in tijden van crisis hetzelfde als aandelen: ze dalen allemaal hard. Die alternatieve beleggingen dalen vaak dus even hard als aandelen, maar hebben een lager verwacht rendement. Daarom heeft het geen zin om die alternatieven toe te voegen. Wil je meer risico? Kies dan gewoon voor meer aandelen.


  Grote bedrijven bezitten bijvoorbeeld veel vastgoed. Bij de grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld – waar je via aandelen in belegt – zitten ook bedrijven die actief zijn in grondstoffen. En bovendien is de kans groot dat je een eigen huis hebt (of in de toekomst gaat kopen)… Op die manier beleg je ook al in vastgoed.

  Wij houden van de kracht van eenvoud: aandelen en kredietwaardige obligaties. Deze categorieën beslaan samen 85% van de ‘marktportefeuille’ (het totaal aan wereldwijde beleggingen).

De standaard lifecycle

Voor alle lifecycles zijn er drie profielen: defensief, neutraal en offensief. Binnen deze lifecycles is er verder nog de keuze tussen de lifecycles gericht op een vaste pensioenuitkering en de lifecycles gericht op een variabele pensioenuitkering, waar een deel van je pensioenkapitaal doorbelegd wordt na het bereiken van je pensioendatum. Hieronder zie je de verdelingen van de fondsen voor het neutrale profiel.


  Voor welke aandelen wordt gekozen?

  Het uitgangspunt voor aandelen is een zo breed mogelijke spreiding. Het liefst beleggen we in álle beursgenoteerde aandelen ter wereld (‘de totale marktkapitalisatie’). Dat is niet praktisch, omdat veel zeer kleine aandelen slecht verhandelbaar zijn en bovendien kan dat erg kostbaar zijn. Om toch zo’n groot mogelijke spreiding te krijgen, beleggen we in zowel grote beursgenoteerde aandelen (‘large caps’), middelgrote (‘mid caps’) als kleinere beursgenoteerde aandelen (‘small caps’) in ontwikkelde- maar ook in opkomende markten. Deze large-, mid- en small caps vullen we in met de volgende Brand New Day aandelenfondsen:


  BND Wereld Indexfonds C-Hedged

  • Belegt in ca. 2.100 grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld, genoteerd op beurzen in 24 landen, met afdekking van valutarisico.

  BND Wereld Indexfonds C-Unhedged

  • Belegt in ca. 2.100 grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld, genoteerd op beurzen in 24 landen, zonder afdekking van valutarisico.

  BND Emerging Markets Indexfonds-C

  • Belegt in ca. 900 grootste beursgenoteerde bedrijven uit opkomende markten, genoteerd op beurzen in 24 landen.

  BND Small Cap Wereld Indexfonds-C

  • Belegt in 4.300 relatief kleine beursgenoteerde bedrijven, genoteerd op beurzen in 23 landen.

  Met deze 4 aandelenfondsen beleg je in ruim 7.300 verschillende aandelen, genoteerd in 48 landen wereldwijd. Hiermee benader je de totale marktkapitalisatie, want die 7.300 aandelen zijn goed voor meer dan 95% van de waarde van álle beursgenoteerde bedrijven ter wereld. De BND-fondsen beleggen allemaal één op één in een fonds van Vanguard, een van de grondleggers van het indexbeleggen en de op één na grootste vermogensbeheerder ter wereld.


  Lifecycle aandelen

  Hiernaast zie je voor de neutrale lifecycle de verdeling van de aandelenfondsen over de looptijd. De verdeling tussen large-, mid- en small caps is op basis van marktkapitalisatie, dus op basis van de werkelijke waarde van alle aandelen van de ene categorie ten opzichte van de waarde van alle aandelen van de andere categorie.


  De kosten

  Kosten
  Aankoopkosten
  (éénmalig)
  0,50% over elke premieinleg
  Doorlopende beleggingskosten
  (jaarlijks)
  0,40% van het belegde vermogen

  Kosten aandelenfondsen

  Voor elke premie inleg rekenen we éénmalig 0,50% aankoopkosten.

  De totale doorlopende beleggingskosten bestaan uit de fondsbeheerkosten (uitgedrukt als ‘de lopende kostenfactor’) en de kosten voor het beheer van de lifecycles (‘portefeuillebeheerkosten’). De totale doorlopende kosten (dus beide kostenposten opgeteld) voor de lifecyles zijn in totaal altijd 0,40% van het belegde vermogen per jaar (tenzij jouw werkgever voor duurzaam beleggen heeft gekozen, zie daarvoor onderaan deze pagina). Dus € 40 per € 10.000 belegd vermogen.

  Lees hier alles over de aandelenfondsen

  Voor welke obligaties wordt gekozen?

  Ook voor de obligaties wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke spreiding: wereldwijd over zoveel mogelijk bedrijven en landen. Randvoorwaarde daarbij is hoge kredietwaardigheid. Er wordt bijvoorbeeld alleen belegd in ‘investment grade’ obligaties. Dat zijn obligaties van landen en bedrijven met een relatieve hoge kredietwaardigheid (minimaal BBB-, zoals de kredietwaardigheid van Heineken), zodat het risico van een faillissement of wanbetaling klein is. De volgende categorieën worden onderscheiden:


  BND Wereld Obligatie Indexfonds-C

  • Belegt in ca. 3.400 bedrijfs- en niet-staatsobligaties (40%) en ca. 5.100 staatsobligaties (60%), van uitgevers uit 51 landen wereldwijd.

  BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds

  • Belegt in ca. 800 in euro’s uitgegeven bedrijfs- en niet-staatsobligaties uit 43 landen.

  BND Euro Staatsobligatie Indexfonds

  • Belegt in ca. 700 in euro’s uitgegeven staatsobligaties uit 14 landen uit de eurozone.

  BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang

  • belegt in ca. 27 langlopende staatsobligaties van 6 landen uit de eurozone met een minimale kredietwaardigheid van AA-.

  Lifecycle obligaties

  Hiernaast zie je voor de neutrale lifecycle de verdeling van de obligatiefondsen over de looptijd voor zowel een vaste uitkering als die voor een variabele uitkering. In het begin van de lifecycle wordt enerzijds in wereldwijde bedrijfs- en staatsobligaties belegd en anderzijds in de bedrijfsobligaties uit de eurozone. De verdeling over deze beide groepen is gelijk (allebei de helft van de totale belegging in obligaties).


  De kosten

  Kosten
  Aankoopkosten
  (éénmalig)
  0,50% over elke premieinleg
  Doorlopende beleggingskosten
  (jaarlijks)
  0,40% van het belegde vermogen

  Kosten obligatiefondsen

  Voor elke premie inleg rekenen we éénmalig 0,50% aankoopkosten.

  De totale doorlopende kosten voor de standaard lifecyles zijn in totaal altijd 0,40% van het belegde vermogen per jaar, net zoals bij de aandelenfondsen. Dus € 40 per € 10.000 belegd vermogen.

  Lees hier alles over de obligatiefondsen

Spaarfonds

Als ‘opting out’ biedt Brand New Day ook nog het BND Spaarfonds aan. Het vermogen in dit fonds wordt uitgezet in een spaarfonds van een bank die onder toezicht staat van een toezichthouder binnen de Europese gemeenschap en die een S&P lange termijn credit rating heeft van minimaal A. Op dit moment is dit ABN AMRO bank. De lopende kostenfactor van dit fonds is 0,01% en de portefeuillebeheerkosten zijn 0,14% per jaar over het belegde vermogen.


De volledige lifecycle

De totale neutrale lifecycle met alle fondsen voor een vast pensioen en voor een variabel pensioen zien er als volgt uit.

Bovenstaande grafiek toont de verdeling voor het neutrale profiel. Klik hier voor alle lifecycletabellen.

 

Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen is alleen mogelijk als je werkgever hiervoor gekozen heeft. De beschikbare beleggingskeuze vind je terug op je persoonlijke pensioenpagina, MijnBND. De duurzame lifecycle wordt met 3 obligatiefondsen ingevuld: investment grade staatsobligaties uit de eurozone (BND Euro Staatsobligatie Indexfonds), langlopende eurozone staatsobligaties met een minimale rating van AA- (BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang) en andere niet-staatsobligaties die in euro’s uitgegeven zijn (BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds). De aandelen allocatie wordt ingevuld met het BND Duurzaam Wereld Indexfonds-C. Dit fonds belegt haar vermogen één op één in het Vanguard SRI FTSE Developed World II CCF. Deze fondsen beleggen alleen in aandelen en obligaties die voldoen aan specifieke criteria inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als basis gelden de door de Verenigde Naties opgestelde uitgangspunten met betrekking tot mensenrechten, arbeid, milieu en corruptie (UN Global Compact Rules). Klik hier voor meer informatie.

De keuzes bij Brand New Day

Jouw werkgever bepaalt – meestal in afstemming met werknemervertegenwoordigers – welke beleggingsmogelijkheden je hebt voor je pensioenopbouw. Hieronder staan de mogelijkheden samengevat. Binnen de eerste drie mogelijkheden kan je werkgever ook voor een duurzame variant kiezen. Je kan bij alle mogelijkheden kiezen voor een variant voor een vaste óf variabele pensioenuitkering.

De beleggingsprofielen

Ondersteuning bij het kiezen van een risicoprofiel

Standaard, dus bij het openen van je pensioenrekening, beleg je altijd volgens de neutrale vaste lifecycle. Als jouw werkgever ervoor kiest om jou en je collega’s beperkte of volledige beleggingsvrijheid te geven, kun je zelf bepalen hoe offensief of defensief je wilt beleggen. Uiteraard helpen wij je bij het maken van deze keuze. Op jouw persoonlijke pensioenpagina, MijnBND, vul je dan een profielpeiler in. De uitkomst van de profielpeiler is een advies: defensief, neutraal of offensief. Wil je liever toch wat anders? Dan kun je zelf voor een afwijkend risicoprofiel kiezen of je eigen lifecycle samenstellen door een eigen verdeling te maken tussen aandelen en obligaties. Het risico bouwen we naarmate pensioendatum nadert automatisch af. Je kunt dus niet vlak voor je pensioen nog volledig in aandelen beleggen, ook niet als je voor een variabele pensioenuitkering wilt kiezen.

Op 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling ingegaan. Wat betekent dit voor jou? Door deze wet mag je – na je pensioendatum – met (een deel van) je opgebouwde pensioenkapitaal doorbeleggen. En dat is een goede ontwikkeling! Hieronder lees je waarom.

Vaste pensioenuitkering

Tijdens je werkzame periode bouw je, via je werkgever, pensioen op bij Brand New Day. Jouw werkgever legt maandelijks premie in op jouw persoonlijke pensioenrekening. Brand New Day belegt deze premie voor jou. Op de volgende pagina lees je meer over hoe wij beleggen.

Ga je bijna met pensioen? Dan had je tot september 2016 één keuze. Je zette jouw opgebouwde pensioenkapitaal om in een levenslang gegarandeerd pensioeninkomen. Standaard is dat een vaste uitkering. De hoogte van de uitkering blijft de rest van je leven gelijk. De hoogte van je pensioeninkomen is voornamelijk afhankelijk van twee factoren:

 • Het opgebouwde pensioenkapitaal op de pensioendatum.
 • De rentestand op dat moment.

Hoe lager de rentestand, hoe lager jouw maandelijkse pensioeninkomen wordt. En andersom. De rentestand is op dit moment historisch laag. Dit leidt tot een relatief laag pensioen.

Variabele pensioenuitkering

Door de Wet verbeterde premieregeling mag je bij het bereiken van je pensioendatum (een deel van) je opgebouwde pensioenkapitaal doorbeleggen. Je zet dan niet je volledige kapitaal vast tegen de dan geldende rentestand, maar blijf je met het gedeelte van het kapitaal dat nog niet is uitgekeerd, beleggen. Dit heet een variabele pensioenuitkering. Elk jaar wordt een deel van je pensioenkapitaal gebruikt voor je pensioenuitkering in dat jaar. Jaarlijks wordt de hoogte van jouw pensioenuitkering vastgesteld. Hierbij wordt dan rekening gehouden met je resterende pensioenkapitaal (inclusief beleggingsresultaat), de dan geldende rente en de levensverwachting.

De hoogte van jouw pensioenuitkering is hierdoor een stuk minder afhankelijk van de marktrente op één moment. Doorbeleggen geeft je dus kans op een hoger pensioen, maar ook het risico op een lager pensioen.

Hoe werkt doorbeleggen?

Hoe dichter je bij je pensioendatum komt, hoe minder risico je wilt lopen. Daarom reduceren we het marktrisico. We bouwen de beleggingen met een hoger risico (aandelen) af naar beleggingen met een lager risico (obligaties). In de beleggingswereld noemen we dit lifecyclebeleggen.

Als je kiest voor doorbeleggen, verloopt de risico-afbouw anders. Het risico wordt minder snel en later afgebouwd. Afhankelijk van je beleggingsprofiel start je 14, 12 of 10 jaar voor je pensioendatum met het afbouwen van de aandelen naar respectievelijk 30, 40 en 50% in aandelen een jaar voor jouw pensioendatum.

Bovenstaande grafiek toont de verdeling voor het neutrale profiel. Klik hier voor alle lifecycletabellen.

Wanneer maak je de keuze voor doorbeleggen?

Je maakt je keuze voor het wel of niet doorbeleggen vóór het startmoment van risicoafbouw in de normale lifecycle. Afhankelijk van de gekozen lifecycle is dit 22, 20 of 18 jaar voor de pensioendatum. We kunnen je beleggingen dan optimaal afstemmen op jouw toekomstige pensioenuitkering. Natuurlijk mag je de keuze voor doorbeleggen ook later maken of herzien. We herbalanceren de verhouding tussen aandelen en obligaties dan op dat keuzemoment.

We informeren je tijdig als je het afbouwmoment nadert. En natuurlijk helpen we je graag bij het maken van een keuze... Op jouw persoonlijke pensioenpagina, MijnBND, kun je de keuzehulp doorbeleggen invullen. De keuzehulp doorbeleggen geeft inzicht of doorbeleggen bij jou past.

Doorbeleggen past bij je als je...

 • Kans wilt hebben op een hogere pensioenuitkering;
 • Begrijpt dat je pensioenuitkering lager wordt als de beleggingsresultaten tegenvallen;
 • Niet wilt vastzitten aan een blijvend lage pensioenuitkering door een lage rentestand;
 • Kennis en ervaring hebt met beleggen;
 • Niet nerveus wordt als je jaarlijks een andere uitkering ontvangt;
 • Jouw financiële verplichtingen nog kan dragen als het pensioeninkomen jaarlijks wisselt;
 • Niet volledig afhankelijk bent van je pensioenuitkering.

Doorbeleggen past niet of minder bij je als je...

 • Niet van beleggen houdt;
 • Zekerheid wilt over de hoogte van je pensioenuitkering;
 • Zekerheid belangrijker vindt dan de kans op een hogere pensioenuitkering;
 • De pensioenuitkering de enige inkomstenbron is naast de AOW-uitkering;
 • In financiële problemen kan komen bij een lagere variabele pensioenuitkering, bijvoorbeeld omdat je je vaste lasten niet meer kan dragen;
 • Niet tegen onzekerheid kan dat je pensioenuitkering kan dalen.