Veelgestelde vragen

Brand New Day Bank heeft recent Allianz Nederland Asset Management (ANAM) overgenomen. Wat betekent dit voor uw Allianz-rekening? Hieronder leest u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

  Brand New Day Bank kiest voor een duidelijke specialisatie: pensioenbank. Niet sexy, wel duidelijk! De producten op basis van beleggen konden we daarvoor al aanbieden. De producten op basis van sparen nog niet, want daarvoor moet je een bank zijn. Denk daarbij aan een Direct Ingaande Lijfrente (een uitkering) of een Pensioenrekening Sparen.

  Naast nieuwe producten zijn er nog andere voordelen voor onze klanten. Zo krijgen alle rekeningen een IBAN (een bankrekeningnummer) in plaats van een productnummer, zodat u direct geld naar uw rekening kunt overmaken. Daardoor gaat het overboeken van geld een stuk sneller en gemakkelijker. Ook kunt u op uw beleggingsrekening ‘even uitstappen’ door geld cash aan te houden op uw rekening.

  Onze filosofie is simpel: wij willen ambassadeurs maken van onze klanten. Klanten die zó tevreden zijn, dat ze Brand New Day bij hun vrienden en familie aanraden. Hoe bereik je dat? Zéér lage kosten, flexibele maar goed te begrijpen producten en ouderwets rennen voor de klant alsof je leven er vanaf hangt. Dan komen de klanten én de winst vanzelf. Want we zijn geen charitatieve instelling. Ook wij willen winst maken. Maar wel winst uit eerlijke handel. Net zoals de bakker op de hoek. Calvinistisch in onze kosten, Bourgondisch in onze service. Een prijsvechter met topdiensten. Dat is ons DNA.

  Als bank kiezen we voor een duidelijke specialisatie: pensioenbank. We richten ons volledig op vermogensopbouw én vermogensafbouw. Dat kan voor verschillende doelen: pensioen, de aflossing van de hypotheek, de studie van een kind, of voor een willekeurig doel. En dat kan zowel mét belastingvoordeel (pensioen, hypotheek) als zónder (vrij beleggen, modelbeleggen, kinderrekening). En vanaf nu kunnen we dus voor al die beleggingsvarianten ook een spaarvariant aanbieden. Hieronder ziet u een overzicht, 'i.o.' betekent dat het product nog niet wordt aangeboden, maar nog in ontwikkeling is en later wordt geïntroduceerd.

  Onze producten

  Sparen Beleggen
  Spaarrekening Beleggingsrekening Vrij beleggen
  Kinderrekening Sparen (i.o.) Beleggingsrekening Modelbeleggen (i.o.)
  Pensioenrekening-sparen Pensioenrekening-beleggen
  Lijfrenteuitkering (i.o.) Pensioenrekening ZZP Beleggen
  Kinderrekening Beleggen
  Collectief pensioen

  Een terechte vraag. De komende tijd wordt onze dienstverlening aan u stap voor stap op de volgende punten uitgebreid. Onderstaande punten zijn er dus nog niet, maar worden wel één voor één opgeleverd. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte!

  • Een vernieuwd MijnBND
  • Dagelijks actuele koersen van de fondsen in MijnBND
  • Een aantal nieuwe obligatie- en aandelenfondsen
  • Dagelijks gratis switchen tussen alle beleggingsfondsen
  • Even ‘cash gaan’ op uw rekening als u even niet belegd wilt zijn
  • Direct geld overboeken (een IBAN voor de nieuwe Brand New Day rekeningen)
  • Een aantal nieuwe producten, waaronder
   • Spaarrekening
   • Direct ingaande lijfrente (uitkering)

  Wij zijn een prijsvechter en bieden u graag scherpe tarieven. De prijs is immers een belangrijk onderdeel van een financieel product. Voor onze beleggingsproducten zijn wij beslist een prijsvechter en zijn wij van plan dat te blijven. Voor de spaarrekening kunnen wij een goede rente bieden, fors hoger dan die van de grootbanken, maar niet altijd de hoogste. Daar zijn we graag eerlijk en open over. Waarom niet? Simpelweg omdat wij als beginnende bank nog niet zoveel spaargeld kunnen uitzetten op de kapitaalmarkt. Als wij een hoog spaartarief bieden, wordt het totale bedrag aan spaargeld hoger dan wij gezien onze balans op een goede manier kunnen uitzetten op de kapitaalmarkt. Vandaar dat wij niet altijd het hoogste spaartarief kunnen bieden.

  Nee. Wij zijn een online aanbieder. Heel Nederland gaat over van papier naar e-mail en online inzicht. Wij doen dat al vanaf onze oprichting in 2010. Dat is beter voor het milieu, maar natuurlijk ook voor de kosten. U heeft bij ons 24 uur per dag via MijnBND online inzicht in uw geld. En natuurlijk kunt u ons ook altijd even bellen of mailen als u iets wilt weten. Maar Brand New Day verstuurt geen rekeningafschriften of andere communicatie (afgezien van de informatie over de overname) per post. U mag ons overigens wel per post brieven of verzoeken sturen. Vindt u online communicatie lastig? Geen probleem, dan nemen wij graag uitgebreid de tijd om u alles rustig uit te leggen en rond te leiden in MijnBND.

  De volgende Allianz-rekeningen maken onderdeel uit van de overname en worden omgezet naar de Brand New Day-rekening die daar achter staat.

  Rekening Allianz Rekening Brand New Day
  Allianz Spaar- en Depositorekening Brand New Day Spaarrekening
  Allianz Beleggersrekening Brand New Day Beleggingsrekening
  Allianz Lijfrenterekening Brand New Day Pensioenrekening-beleggen
  Allianz Lijfrentespaarrekening Brand New Day Pensioenrekening-sparen
  Allianz Uitkerende Lijfrenterekening Brand New Day Uitkerende Lijfrenterekening
  Allianz Hypotheekrekening Brand New Day Hypotheekrekening-beleggen
  Allianz Bankspaarhypotheekrekening Brand New Day Hypotheekrekening-sparen
  Allianz Design Levensloop Brand New Day Levenslooprekening

  Ja. Als uw Allianz-rekening wordt omgezet naar een Brand New Day-rekening, krijgt u voor die nieuwe rekening ook een nieuwe IBAN. Brand New Day geeft haar eigen IBAN’s (bankrekeningnummer) uit. U krijgt dus een nieuwe IBAN met ‘BNDA’ erin in plaats van ‘ANAA’. Tot die tijd houdt u gewoon uw huidige IBAN bij Allianz.

  Allianz Nederland Asset Management heet vanaf nu Brand New Day Bank. Maar totdat uw Allianz-rekening wordt omgezet naar een Brand New Day-rekening, blijft Allianz voor Brand New Day alle administratieve werkzaamheden uitvoeren. Totdat uw Allianz-rekening wordt omgezet naar een Brand New Day-rekening, blijft Allianz uw aanspreekpunt. Als u dus vragen heeft over uw Allianz-rekening of wijzigingen wilt doorvoeren, belt of mailt u Allianz. Heeft u een adviseur? Dan kunt u natuurlijk ook uw adviseur benaderen. Wilt u iets over Brand New Day weten? Of over het omzetten van uw rekening? Bel of mail ons! Wij nemen graag de tijd om alles uit te leggen.  Allianz Brand New Day
  Bellen 088-577 21 11 020-75 85 320
  Mailen info.am@allianz.nl bank@brandnewday.nl


  Ja. U hoeft daar zelf niets voor te doen. Wij nemen contact op met de bank of verzekeraar waaraan uw Allianz-rekening verpand is en zorgen dat de verpanding van uw huidige rekening overgaat op uw nieuwe Brand New Day-rekening. Alle afspraken over de verpanding blijven daarbij onveranderd van kracht.

  Ja. Alle fiscale regels die gelden voor uw huidige Allianz-rekening, gelden ook voor uw nieuwe Brand New Day-rekening. Die fiscale regels zijn wettelijk vastgelegd en gelden voor alle aanbieders. Dus de fiscale regels voor bijvoorbeeld uw pensioenrekening of hypotheekrekening veranderen niet.

  Het systeem waarin de Allianz-rekeningen worden geadministreerd, stopt. Daarom worden alle Allianz-rekeningen op termijn gesloten en de komende tijd gefaseerd omgezet naar een Brand New Day-rekening. Bij deze nieuwe Brand New Day-rekeningen horen ook nieuwe voorwaarden.

  Ja, uiteraard. Uw adviseur moet wel een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tekenen met Brand New Day. Alle adviseurs die met Allianz Nederland Asset Management een overeenkomst hebben, hebben van ons al een verzoek ontvangen om een nieuwe overeenkomst met Brand New Day te tekenen. Als uw adviseur straks ook een nieuwe overeenkomst bij Brand New Day heeft, kan deze de gegevens van zijn of haar klanten met een Brand New Day-rekening inzien én (behalve voor de vrij opneembare spaarrekening) wijzigingen voor deze klanten doorvoeren.

  Ja. Al uw beleggingen op de Brand New Day-beleggingsrekeningen worden geadministreerd zoals in de Wet giraal effectenverkeer (Wge) is vastgelegd. In die wet is geregeld dat uw beleggingen op de Brand New Day-rekening zijn afgescheiden van het eigen vermogen van Brand New Day Bank en dat u (voor uw deel in de totaal geadministreerde beleggingen) mede-eigenaar bent van alle beleggingen. Dat betekent dat als Brand New Day Bank onverhoopt failliet gaat, alle beleggingen op de Brand New Day-beleggingsrekeningen buiten de boedel vallen. Als (mede-)eigenaar krijgt u dan uw beleggingen terug en kunt u bij een andere bank verdergaan met het opbouwen van vermogen.

  Op uw Allianz-rekening zijn uw beleggingen tot het omzetten van de rekening via een beleggersgiro beschermd tegen een faillissement. Dat is naast de Wge een gangbare en goede manier om beleggers te beschermen tegen een faillissement. Op de site van de AFM kunt u meer lezen over de Wge, de beleggersgiro en de voorkeur die de AFM voor de bescherming via de Wge uitspreekt. Als u geen bezwaar heeft tegen het omzetten van uw beleggingen van uw Allianz-rekening naar uw nieuwe Brand New Day-rekening, gaan wij ervan uit dat u ook geen bezwaar heeft tegen de overgang van de bescherming via een beleggersgiro naar bescherming via de Wge.

  De bescherming van uw vermogen via de Wge geldt overigens voor ál uw beleggingen op een Brand New Day-beleggingsrekening, ongeacht de omvang. Het maakt ook niet uit of u een particuliere of zakelijke belegger bent.

  Naast de Wge vallen uw beleggingen bij Brand New Day Bank ook onder de bescherming van het beleggerscompensatiestelsel. Deze bescherming geldt alleen voor natuurlijke personen en kleine bedrijven tot een maximaal bedrag van € 20.000 per persoon. U komt in aanmerking voor deze vergoeding als Brand New Day Bank de regels van vermogensscheiding onvoldoende heeft nageleefd en u daar nadeel van ondervindt. Vanzelfsprekend voldoet Brand New Day Bank aan alle wettelijke eisen van vermogensscheiding, anders hadden wij geen vergunning gekregen.

  Let op: het geld op uw Brand New Day-beleggingsrekening dat niet belegd is, valt onder het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat het onbelegde geld op uw beleggingsrekeningen bij Brand New Day Bank én het geld op al uw spaarrekeningen (zowel de vrije spaarrekening als de rekeningen waarmee u fiscaal spaart, zoals de pensioenrekening-sparen beschermd is tot een totaalbedrag van € 100.000 per persoon. De garantie per persoon geldt dus voor het geldsaldo op alle Brand New Day-rekeningen samen.

  De beleggingen op uw Allianz-beleggersrekening (dit geldt dus voor alle soorten rekeningen waarmee belegd kan worden) worden op donderdag voor het weekend van omzetten verkocht, tegen de slotkoers van die dag. Het geld wordt dan overgeboekt naar uw nieuwe Brand New Day-rekening, waar het de volgende dag, vrijdag dus, tegen de slotkoers van die dag opnieuw wordt belegd in vergelijkbare beleggingsfondsen (indexfondsen) van Brand New Day. Uw geld is tijdens het omzetten dus één dag niet belegd.

  Nee, uw geld is tijdens het omzetten van uw rekening één dag niet belegd. Dat is helaas onvermijdelijk. Uw beleggingen worden op donderdag voor het weekend van omzetten verkocht, tegen de slotkoers van die dag. Het geld wordt dan overgeboekt naar uw nieuwe Brand New Day-rekening, waar het de volgende dag, vrijdag dus, tegen de slotkoers van die dag opnieuw wordt belegd in vergelijkbare beleggingsfondsen (indexfondsen) van Brand New Day. Uw geld is tijdens het omzetten dus één dag niet belegd. Op de dag dat uw geld niet belegd is, heeft een stijging of daling van de koers van het desbetreffende fonds dus géén effect op uw vermogen. Dat risico (negatief of positief) is voor rekening van de klant.

  Wilt u niet dat uw geld één dag niet belegd is en wilt u uw rekening opzeggen? Stuur dan minimaal drie weken voor het omzetten van uw rekening een door alle rekeninghouders ondertekend beëindigingsverzoek en een geldige kopie van een identiteitsbewijs naar Allianz. Dan wordt uw verzoek voor beëindiging in behandeling genomen. Uw beleggingen op uw Allianz-rekening worden dan verkocht tegen de reguliere voorwaarden en kosten en het geld wordt daarna overgeboekt naar uw tegenrekening.

  Als het u trouwens niet lukt om op tijd bij Allianz uw rekening te beëindigen (of over te laten boeken naar een andere aanbieder), is dat geen probleem. Neem dan even contact met ons op, voor of vlak na het omzetten van uw rekening. Dan zijn wij u van dienst nadat uw rekening is omgezet en compenseren wij alle kosten.

  Dat kan in de week voor het omzetten van uw rekening tot woensdag 15.00 uur. Tot dat moment kunt u, op de manier zoals u gewend bent, de fondsen waarin u op uw Allianz Beleggersrekening belegt verkopen of switchen tussen de fondsen. Tijdens het omzetten van de rekening kunt u helaas géén verkoop- of switchopdrachten doorgeven, ook niet telefonisch bij Brand New Day. Vanaf donderdagochtend de week erop kunt u via Brand New Day (of via uw adviseur) weer beleggingsopdrachten doorgeven voor uw nieuwe Brand New Day-rekening.

  Ja. Nadat de beleggingen zijn omgezet naar uw nieuwe Brand New Day-rekening wordt uw Allianz-rekening gesloten. Voor uw nieuwe Brand New Day Beleggingsrekening krijgt u een nieuwe IBAN. Uit veiligheidsoverwegingen vermelden wij nooit een IBAN in een brief. Zodra u uw nieuwe rekening heeft geactiveerd met de tijdelijke inloggegevens, ziet u in MijnBND het IBAN van uw nieuwe beleggingsrekening staan.

  Nee natuurlijk niet. Wij zijn hartstikke blij met u als klant! En we beloven ongekend hard voor u te rennen, gewoon zoals dat hoort. Bent u straks toch niet tevreden over ons? Weet dan dat u uw geld altijd zónder kosten (geen verkoop- of administratiekosten) kunt laten opnemen (als dat fiscaal is toegestaan) of kunt laten overboeken naar een andere aanbieder. Wilt u niet dat uw Allianz-rekening wordt omgezet? Dat zouden wij erg betreuren! Maar laat dit dan (in overleg met uw adviseur) Allianz zo snel mogelijk, als het kan uiterlijk 3 weken voordat de rekening wordt omgezet. Dan handelt Allianz dit tegen de gebruikelijke voorwaarden van Allianz voor u af. Hou er rekening mee dat als uw rekening fiscaal voordeel heeft (zoals de pensioenrekeningen en hypotheekrekeningen) of verpand is (zoals vaak bij de hypotheekrekeningen en soms bij de vrije beleggingsrekeningen) u het geld niet zomaar kan opnemen en het overboeken van uw geld naar een andere aanbieder (onder dezelfde fiscale voorwaarden) wel tot 2 weken kan duren. Als het u trouwens niet lukt om op tijd bij Allianz uw rekening te beëindigen (of over te laten boeken naar een andere aanbieder), is dat geen probleem. Neem dan even contact met ons op, voor of vlak na het omzetten van uw rekening. Dan zijn wij u van dienst nadat uw rekening is omgezet en compenseren wij alle kosten.

  Al onze klanten betalen dezelfde kosten. En dat is gunstig voor u, want de kosten van Brand New Day zijn bijna altijd een stuk lager dan de kosten die u nu betaalt. De totale doorlopende kosten (lees: de kosten die elk jaar over uw hele vermogen in rekening worden gebracht) zijn bij Brand New Day ongeveer 0,60% per jaar. Op uw Allianz-rekening betaalt u nu, afhankelijk van het fonds waar u in belegt, al snel zo’n 40% tot 50% meer. Naast de doorlopende kosten kent Brand New Day stortingskosten van 0,50%. Deze kosten worden éénmalig in rekening gebracht over elke storting op de rekening. Naast deze kosten kent Brand New Day géén administratie- of mutatiekosten. Allianz kent voor sommige rekeningen géén mutatiekosten en voor sommige rekeningen aan-, switch- en verkoopkosten.

  Het kan zijn dat als u uw rekening opzegt het voordeel van de lagere doorlopende kosten niet opwegen tegen het nadeel van de éénmalige 0,50% stortingskosten. Het is uiteraard uitgesloten dat u door het omzetten van uw rekening financieel nadeel heeft. Wij beloven dus dat wij in zo’n situatie het kostenverschil gewoon terugstorten op uw rekening.

  U kunt ter verduidelijk hier de kosten van een aantal voorbeeldportefeuilles van Brand New Day nakijken. Heeft u vragen over de kosten? Neem dan beslist even contact met ons op.

  Bij het omzetten van uw rekening wordt bij het ver- en aankopen door de fondsen van Allianz en Brand New Day op- en afslagkosten verrekend in de koers van het fonds. Dit zijn gebruikelijke kosten als een fonds wordt aangekocht en verkocht. Daarover leest u hieronder meer.

  De koersen van de fondsen van Vanguard worden beïnvloed door in- en uitstappers in de fondsen: instappers kopen aan, uitstappers verkopen. Als er meer instappers zijn dan uitstappers wordt er een opslag gerekend en als er meer uitstappers zijn een afslag. Dit heet in jargon ‘swing pricing’). Deze op- en afslag worden binnen de koers van het fonds verrekend. Dit gebeurt ook bij het omzetten van uw rekening, als de Brand New Day-fondsen worden aangekocht.

  Afhankelijk van het saldo van de aan- en verkopen kan de koers van het fonds dus iets hoger of lager zijn. Gezien de omvang van het aankoopbedrag in de BND-fondsen zal dat bij het omzetten van de rekening het geval zijn. De reden van swing pricing is om de zittende beleggers in het fonds te beschermen. Dit kan tot een nadeel of een voordeel leiden. Als bijvoorbeeld de koers van het fonds iets hoger is omdat er op het moment van aankoop in totaal meer wordt aangekocht dan verkocht, heeft de belegger die op dat moment aankoopt een nadeel, maar de belegger die op dat moment verkoopt een voordeel. Over de aan- en verkoop kan deze swing pricing nadelig, maar net zo goed voordelig zijn. Dat hangt van de situatie af. Deze aanpassingen variëren van fonds tot fonds. Als u hier vragen over heeft, neem dan even contact op met ons.

  Daarnaast kennen de fondsen van Allianz een afslag bij verkoop. Hieronder ziet u de afslagen van de fondsen van Allianz en de opslag (swing factor) van de onderliggende fondsen van Vanguard (het fonds waar het BND-fonds in belegt). Het Allianz Selectiefonds wordt vervangen door het BND Europa Indexfonds (60%) en het BND Euro Staatsobligatie Indexfonds (40%).

  ANAM fonds Afslag
  Allianz Europa Aandelen Fonds 0,05%
  Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds 0,05%
  Allianz Selectie Fonds 0,10%
  Allianz Europa Obligatie Fonds 0,10%
  Allianz Geldmarkt Fonds 0,05%
  BND-fonds Opslag Vanguard
  BND Europa Indexfonds 0,20%
  BND Duurzaam Wereld Indexfonds-C 0,05%
  BND Euro Staatsobligatie Indexfonds 0,10%
  BND Wereld Obligatie Indexfonds Kort 0,17%

  Uw rekening wordt online omgezet. Ruim vóór het omzetten van uw rekening ontvangt u twee brieven van ons. In één brief staat een tijdelijke gebruikersnaam en in de andere brief staat een tijdelijk wachtwoord. Hiermee wordt u verzocht in te loggen op een site van Brand New Day. Als extra controle wordt ook uw geboortedatum gevraagd.

  Als u bent ingelogd, wordt u verzocht om uw persoonlijke gegevens te controleren. Ook wordt u verzocht om een kopie van uw identiteitsbewijs te uploaden (een kopie van uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). Als u in het verleden al een kopie van een identiteitsbewijs naar Allianz heeft gestuurd, is deze stap niet nodig. Wij hebben uw gegevens dan al in ons systeem geadministreerd. U kunt ook de voorwaarden van de Brand New Day Beleggingsrekening nalezen en wordt verzocht hiermee akkoord te gaan. Tenslotte vragen wij u om één cent naar uw nieuwe rekening over te maken. Dit gaat heel gemakkelijk, via iDeal. Wij vragen u dit om uw identiteit te verifiëren. Alle banken – en dus ook Brand New Day – zijn verplicht om een kopie van een identiteitsbewijs te hebben en de identiteit te verifiëren.

  Voor het doorgeven van opdrachten via MijnBND, zoals het opnemen van geld of doorgeven van een beleggingsopdracht, dient u altijd een controlenummer in te vullen. Dit controlenummer ontvangt u naar keuze via sms of e-mail. Daarom wordt u bij het activeren van uw rekening ook gevraagd om uw mobiele nummer en e-mailadres te verifiëren. Graag benadrukken wij dat wij uw contactgegevens nooit misbruiken door zonder toestemming commerciële berichten te sturen! Uw contactgegevens worden alleen maar gebruikt om het doorgeven van opdrachten (via zo’n controlenummer dus) veiliger te maken en te voorkomen dat malafide personen (en die zijn helaas ook online zeer actief) aan de haal kunnen met uw geld. De veiligheid van uw geld staat bij ons voorop. Daarom maken wij gebruik van controlenummers.

  Let er even op dat u (ook uit veiligheidsoverwegingen) géén geld van uw rekening kunt opnemen als wij niet uw identiteit gecontroleerd hebben. Als u na inloggen de vragen hebt beantwoord, kunt u wél gewoon beleggingsopdrachten doorgeven. Het opnemen van geld kan pas als uw gegevens in onze administratie zijn verwerkt. Als u met spoed geld wilt opnemen voordat wij uw gegevens verwerkt hebben, neem dan even contact op met ons. Dan zorgen wij voor een snelle oplossing.

  Een aantal dingen verandert, op hoofdlijnen:

  • Uw Allianz-rekening wordt gesloten
  • U gaat beleggen in de indexfondsen van Brand New Day
  • Uw kosten dalen: de kosten van de indexfondsen van Brand New Day zijn gelijk of lager
  • U krijgt een nieuw IBAN (rekeningnummer)
  • Maakt u zelf (automatisch) geld over naar uw Allianz-rekening? Dan moet u dit natuurlijk voortaan naar uw nieuwe Brand New Day-rekening overmaken
  • U kiest een nieuwe gebruikersnaam en een nieuw wachtwoord waarmee u altijd kunt inloggen in MijnBND
  • U geeft uw beleggingsopdrachten door via MijnBND óf via uw adviseur

  Brand New Day kent 3 soorten kosten.

  1. Stortingskosten
  2. Over elke geldstorting op uw rekening betaalt u éénmalig 0,50% stortingskosten. Voor deze kosten mag u vanaf dan altijd gratis switchen tussen de beleggingsfondsen, al bent u 40 jaar klant en switcht u elke week. Brand New Day kent ook géén verkoopkosten.

  3. Servicekosten
  4. Deze kosten, 0,44% op jaarbasis, worden berekend over het vermogen dat u in dat fonds heeft belegd en worden maandelijks in rekening gebracht. De kosten worden verrekend door maandelijks voor het bedrag van de servicekosten voor die maand beleggingen in het grootste fonds in uw portefeuille te verkopen.

  5. Lopende Kosten Factor
  6. Deze kosten worden door de beheerder van het fonds in rekening gebracht aan het beleggingsfonds (met andere woorden: deze kosten worden met de koers van het beleggingsfonds verrekend) en maandelijks naar rato verrekend over uw beleggingen in het fonds.

  Beleggingsfonds Lopende Kosten Factor
  BND Wereld Indexfonds C- Hedged 0,15%
  BND Wereld Indexfonds C- Unhedged 0,15%
  BND Europa Indexfonds 0,17%
  BND Duurzaam Wereld Indexfonds-C 0,17%
  BND Pacific Indexfonds 0,17%
  BND Amerika Indexfonds 0,17%
  BND Emerging Markets Indexfonds-C 0,26%
  BND Small Cap Wereld Indexfonds-C 0,24%
  BND Euro Staatsobligatie Indexfonds 0,15%
  BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang 0,15%
  BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds 0,15%
  BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie 0,15%
  BND Wereld Obligatie Indexfonds C -Hedged 0,15%
  BND Wereld Obligatie Indexfonds Kort 0,15%

  De fondsen van Allianz en Brand New Day keren op verschillende momenten dividend uit. De fondsen van Allianz in het vierde kwartaal, de fondsen van Brand New Day in het begin van het derde kwartaal. Mogelijk keren ook de fondsen waar u in belegt dividend uit. Het is niet zo dat u hierdoor benadeeld wordt of ‘dividend misloopt’. Het uitkeren van dividend heeft namelijk géén effect op het totale rendement dat u behaalt. Een voorbeeld.

  Stel u heeft voor € 1.000 vermogen in het Allianz Selectiefonds. De koers van dit fonds is € 100 (u heeft dus 10 participaties) en het fonds keert € 5 dividend uit. Op het moment dat het dividend wordt uitgekeerd, daalt de koers van het fonds naar € 95. Over het dividend van € 5 wordt 15% dividendbelasting ingehouden, dus € 0,75. Dit draagt Allianz namens u aan de Belastingdienst af. De rest van het dividend, € 4,25, wordt direct door Allianz herbelegd in het Allianz Selectiefonds. Dit ontvangt u dus niet op uw tegenrekening, maar wordt opnieuw in hetzelfde fonds belegd.

  Met uw € 1.000 belegd vermogen in het fonds gebeurt vanaf het moment van dividenduitkering het volgende. In totaal ontvangt u € 50 dividend (10 x € 5). Uw belegd vermogen daalt na de dividenduitkering tot € 950. Allianz draagt € 7,50 (10 x € 0,75) af aan de Belastingdienst. De rest, € 42,50, wordt direct herbelegd. Uw vermogen neemt weer toe tot € 992,50 (€ 950 + € 42,50). De € 7,50 dividendbelasting die is afgedragen, kunt u via uw IB-aangifte weer terugvorderen van de Belastingdienst. Uw totale vermogen stijgt daarna weer tot € 1.000.

  Beschrijving Bedrag
  Vermogen voor dividenduitkering € 1.000
  Uitgekeerd dividend € 50
  Vermogen op rekening ná dividenduitkering € 950
  Herbelegging € 42,50
  Teruggevordere dividendbelasting € 7,50
  Teruggevorderde € 1.000

  Nee. U heeft de Allianz-rekening óf op basis van execution only óf samen met een adviseur geopend. Bij execution only bent u zelf verantwoordelijk voor het beheer van uw rekening en de wijzigingen die u doorvoert. Brand New Day controleert in dat geval niet of uw beleggingen passend zijn. Als u de rekening samen met een adviseur heeft geopend, heeft deze beoordeeld of de beleggingen passend zijn voor uw persoonlijke situatie en blijft deze dat doen.

  Ja. U hoeft daar zelf niets voor te doen. Wij nemen contact op met de bank of verzekeraar waaraan uw Allianz-rekening verpand is en zorgen dat de verpanding van uw huidige rekening overgaat op uw nieuwe Brand New Day-rekening. Alle afspraken over de verpanding blijven daarbij onveranderd van kracht. Hou er rekening mee dat als u (nu of in de toekomst) uw rekening wilt beëindigen, om wil laten zetten naar een andere aanbieder of dat u de samenstelling van de beleggingen wilt wijzigen, uw pandhouder hier toestemming voor moet verlenen. Zonder toestemming van de pandhouder mogen wij namelijk niks wijzigen.

  Ja, dat kan als u bij Allianz op uw rekening voor de variant ‘Vrij Beleggen’ heeft gekozen. U kunt dan bij Brand New Day kiezen voor ‘cash’. Uw geld is dan niet belegd. U krijgt dan géén rente, maar bent niet belegd en betaalt ook géén stortingskosten als u weer gaat beleggen.

  Heeft u bij Allianz voor de variant ‘Modelportefeuilles’ gekozen? Dan blijft u altijd belegd volgens een model (een vaste procentuele verdeling tussen de beleggingsfondsen) en kunt u niet switchen tussen de fondsen. U kunt uw geld met Modelbeleggen ook niet cash aanhouden. Wilt u wel cash gaan? Kies dan bij Brand New Day voor de variant ‘Vrij Beleggen’. Als u dat wilt, neem dan even contact op met onze Klantenservice.

  Het geld op uw Brand New Day-beleggingsrekeningen dat u cash aanhoudt, valt onder de bescherming van het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat het geld op uw spaarrekeningen én het cash geld op uw beleggingsrekeningen bij Brand New Day Bank samen gegarandeerd worden tot een bedrag van € 100.000 per persoon.

  Het uitgangspunt is dat uw beleggingen zo min mogelijk veranderen. De Allianz-fondsen worden daarom vervangen door vergelijkbare Brand New Day-fondsen. Die fondsen ziet u hieronder.

  Belegt u nu volgens een model? Dan worden uw beleggingen omgezet in een vergelijkbaar model. U gaat dan op uw nieuwe Brand New Day-rekening in vergelijkbare fondsen met dezelfde risicoverdeling beleggen. Het saldo op uw geldrekening wordt na het omzetten automatisch belegd conform het model. Belegt u alleen in het Allianz Geldmarkt Fonds? Dan worden uw beleggingen omgezet naar het BND Wereld Obligatie Indexfonds Kort.

  Wilt u na het omzetten in een ander model of in andere fondsen beleggen? Dat is natuurlijk geen probleem. Neem dan even contact op met ons.

  Alle fondsen van Brand New Day zijn indexfondsen. Deze fondsen volgen ‘de hele markt’ en proberen deze niet te verslaan door in te spelen op allerlei ontwikkelingen. Beleggen doen we niet zelf: alle Brand New Day-fondsen beleggen in een (of meerdere) fonds(en) van Vanguard. Dat is één van de grootste vermogensbeheerders ter wereld en grondlegger van het indexbeleggen.

  Hieronder ziet u een overzicht van de fondsen van Allianz, de vervangende fondsen van Brand New Day, de onderliggende fondsen van Vanguard waarin het Brand New Day fonds belegt én de kosten van beide fondsen. ‘LKF’ staat voor Lopende Kosten Factor (vergelijkbaar met wat ook wel de TER of beheerkosten werd genoemd).

  Beleggingsfonds LKF Vervangende BND fondsen LKF+Servicekosten BND
  Allianz Europa Aandelen Fonds 1,05% BND Europa Indexfonds 0,61%
  Allianz Europa Obligatie Fonds 0,70% BND Euro Staatsobligatie Indexfonds 0,59%
  Allianz Pacific Aandelen Fonds 1,20% BND Pacific Indexfonds 0,61%
  Allianz Selectie Fonds 1,04% BND Europa Indexfonds (60%) 0,61%
  BND Euro Staatsobligatie Indexfonds (40%) 0,59%
  Allianz Amerika Aandelen Fonds 0,99% BND Amerika Indexfonds 0,61%
  Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds 1,06% BND Duurzaam Wereld Indexfonds-C 0,61%
  Allianz Geldmarkt Fonds 0,31% BND Wereld Obligatie Indexfonds Kort 0,59%

  Vervangende BND fondsen Onderliggend fonds 1 Onderliggend fonds 2
  BND Europa Indexfonds Vanguard SRI FTSE Developed Europe II CCF
  BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Vanguard Euro Government Bond Index Fund
  BND Pacific Indexfonds Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund (34%) Vanguard Japan Stock Index Fund (66%)
  BND Amerika Indexfonds Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund
  BND Duurzaam Wereld Indexfonds Vanguard SRI FTSE Developed World II CCF
  BND Wereld Obligatie Indexfonds Kort Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund

  Heeft u voor uw Allianz-rekening gekozen voor een Modelportefeuille? Dan gaat u na het omzetten van uw rekening naar Brand New Day ook in een model beleggen. De modellen die de Allianz Modelportefeuilles vervangen, heten bij Brand New Day ‘Profielbeleggen’. Uw Allianz-rekening met een Modelportefeuille Neutraal wordt bijvoorbeeld omgezet naar een Brand New Day-rekening Profielbeleggen Neutraal. Hieronder ziet u de Allianz Modelportefeuilles en de vervangende profielen bij BND Profielbeleggen.

  Allianz Modelportefeuille BND Profielbeleggen
  Allianz Zeer Defensieve Portefeuille Profielbeleggen Zeer defensief
  Allianz Defensieve Portefeuille Profielbeleggen Defensief
  Allianz Neutrale Portefeuille Profielbeleggen Neutraal
  Allianz Offensieve Portefeuille Profielbeleggen Offensief
  Allianz Zeer Offensieve Portefeuille Profielbeleggen Zeer offensief

  Brand New Day biedt overigens ook Modelbeleggen aan. Dat is niet hetzelfde als BND Profielbeleggen. Bij BND Modelbeleggen kan bijvoorbeeld ook automatisch het risico worden afgebouwd en wordt (deels) in andere fondsen belegd. BND Profielbeleggen is geïntroduceerd om de Allianz Modelportefeuilles zo identiek mogelijk te vervangen. Als u wilt, kunt u uw BND Profielbeleggen na het omzetten vervangen door BND Modelbeleggen of BND Vrij Beleggen. Hieronder kunt u meer over BND Modelbeleggen nalezen.

  Ja, als uw Allianz-rekening elk jaar wordt geherbalanceerd, wordt na het omzetten ook uw Brand New Day-rekening elk jaar automatisch geherbalanceerd. Herbalanceren is gratis, u betaalt dus géén switchkosten (aan- en verkoopkosten).

  Bij herbalanceren wordt de verdeling tussen de aandelen- en obligatiefondsen weer teruggebracht naar de beginstand van het model. Stel u heeft gekozen voor een neutraal model (50% aandelenfondsen en 50% obligatiefondsen) en de aandelenkoersen zijn gedurende het jaar zo hard gestegen dat de verdeling 70% aandelenfondsen en 30% obligatiefondsen is geworden. U belegt dan meer in aandelen dan u oorspronkelijk heeft gekozen. Er wordt geherbalanceerd: 20% van de aandelenfondsen worden verkocht in ruil voor obligatiefondsen. De nieuwe verdeling is daarna weer 50% aandelen- en 50% obligatiefondsen.

  Op de Brand New Day-beleggingsrekeningen wordt voor 2 varianten automatisch elk jaar geherbalanceerd: voor BND Profielbeleggen (de modellen die de modellen van Allianz na het omzetten van de rekening vervangen) en BND Modelbeleggen (het modelbeleggen dat Brand New Day standaard aanbiedt). Er wordt voor beide varianten elk héél jaar voor de gekozen einddatum van de rekening geherbalanceerd. Ook bij BND Vrij Beleggen kan gekozen worden voor automatisch herbalanceren. Heeft u als einddatum bijvoorbeeld 12 augustus 2031 gekozen en maakt u gebruik van automatisch herbalanceren? Dan wordt elk jaar op 12 augustus uw rekening automatisch geherbalanceerd.

  Bij BND Modelbeleggen wordt belegd volgens de filosofie van Brand New Day. U kiest zelf welk risicogetal u tussen één en tien (verhouding tussen aandelen en obligaties) wenst, waarna het geld automatisch verdeeld wordt over een aantal zorgvuldig geselecteerde fondsen. Eenmaal per jaar wordt de portefeuille geherbalanceerd en indien gewenst, kunt u ervoor kiezen om vanaf 15 jaar voor de einddatum het risico van de portefeuille automatisch af te laten bouwen. Een voorbeeld van hoe BND Modelbeleggen met risicogetal 7 (70% aandelen, 30% obligaties tot aan het moment van de risicoafbouw) belegt, ziet u hieronder.

  De belangrijkste feiten van BND Modelbeleggen bij de BND Beleggingsrekening:

  • Brede spreiding: Zo’n 7.300 aandelen en 8.600 obligaties wereldwijd
  • Automatisch herbalanceren (jaarlijks)
  • Optioneel: automatische risicoafbouw (jaarlijks)
  • 100% afdekking van het valutarisico bij obligaties, 50% bij aandelen
  • BND Wereld Indexfonds C-Hedged en BND Wereld Indexfonds C-Unhedged dividendefficiënt
  • Geen eigen fondskeuze mogelijk
  • Gratis switchen tussen verschillende modelportefeuilles, of naar BND Vrij Beleggen

  Wilt u switchen naar een ander fonds dat Brand New Day aanbiedt? Dat kan. Als u voor Vrij Beleggen kiest, kunt u gratis switchen tussen alle fondsen die aangeboden worden. Hieronder ziet u een overzicht van alle beschikbare fondsen bij Brand New Day én de bijbehorende kosten. De Lopende Kosten Factor (LKF) wordt door de beheerder van het fonds in rekening gebracht aan het beleggingsfonds (met andere woorden: deze kosten worden met de koers van het beleggingsfonds verrekend) en maandelijks naar rato verrekend over uw beleggingen in het fonds.

  Beleggingsfonds Lopende Kosten Factor
  BND Wereld Indexfonds C- Hedged 0,15%
  BND Wereld Indexfonds C- Unhedged 0,15%
  BND Europa Indexfonds 0,17%
  BND Duurzaam Wereld Indexfonds-C 0,17%
  BND Pacific Indexfonds 0,17%
  BND Amerika Indexfonds 0,17%
  BND Emerging Markets Indexfonds-C 0,26%
  BND Small Cap Wereld Indexfonds-C 0,24%
  BND Euro Staatsobligatie Indexfonds 0,15%
  BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang 0,15%
  BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds 0,15%
  BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie 0,15%
  BND Wereld Obligatie Indexfonds C -Hedged 0,15%
  BND Wereld Obligatie Indexfonds Kort 0,15%

  Hieronder kunt u alle voorwaarden en belangrijke informatie over de Brand New Day Beleggingsrekening en alle BND fondsen nalezen.

  Ja. Het geld dat op uw Brand New Day-beleggingsrekening wordt bijgeschreven, wordt op het eerstvolgende handelsmoment belegd. Dat is dus meestal de dag erna. Wilt u niet dat het geld direct belegd wordt? Wacht dan nog even met het overmaken van het geld naar uw Brand New Day-rekening. Een andere oplossing (vooral handig als u net de rekening hebt geopend en uw inleg wilt timen) is om de verdeling van uw fondsen op 100% ‘Cash’ te zetten. Al het geld op uw rekening (dus de bestaande beleggingen én al het geld dat op de rekening wordt bijgeschreven) wordt dan niet belegd totdat u de verdeling weer aanpast.

  Alle actuele rentes van de Brand New Day spaarrekeningen kunt u hier nakijken.

  De actuele spaarrentes
  Brand New Day Spaarrekening 0,25% per jaar
  Brand New Day Pensioenrekening-sparen 0,60% per jaar
  Voor het spaartegoed boven € 1 miljoen is het rentepercentage 0%.

  Ja. Allereerst zijn wij een gezond en winstgevend bedrijf met ondertussen een stevige basis van 240.000 tevreden klanten. En net als alle andere Nederlandse banken staan wij onder toezicht van De Nederlandsche Bank en valt het geld op uw spaarrekening onder het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat het geld op uw (spaar)rekeningen bij Brand New Day Bank gegarandeerd wordt tot € 100.000 per persoon. De garantie geldt dus per persoon geldt dus voor het totale geldsaldo op alle Brand New Day-rekeningen samen. Let op: als u op een beleggingsrekening (Brand New Day Beleggersrekening, Brand New Day Pensioenrekening-beleggen, etc) cash geld aanhoudt (dus geld dat niet in een aandelen- of obligatiefonds belegd is), valt dit geld ook onder het depositogarantiestelsel.

  Enige uitzondering op bovenstaande zijn de hypotheekrekeningen: Brand New Day Hypotheekrekening-sparen en Brand New Day Hypotheekrekening-garantie. Voor deze spaarrekeningen geldt dat bij een faillissement het geld wordt gebruikt om de hypotheek af te lossen. Dit is ongeacht de hoogte van het saldo op de rekening, het geldt dus ook voor bedragen boven € 100.000.

  Dat gaat helemaal online. Een maand voordat uw rekening wordt omgezet, ontvangt u een brief met alle relevante informatie over de Brand New Day-rekening en de dienstverlening van Brand New Day. In de week vóór het omzetten ontvangt u een brief met een tijdelijke gebruikersnaam. En direct na het omzetten van uw rekening een brief met uw tijdelijke wachtwoord. Daarmee wordt u verzocht in te loggen op de site van Brand New Day. Wij vragen bij het inloggen ook éénmalig om uw geboortedatum, als extra controle.

  Als u bent ingelogd in MijnBND, verzoeken wij u onder andere uw persoonlijke gegevens te controleren, nieuwe inloggegevens te kiezen, uw telefoonnummer en e-mailadres te verifiëren, een kopie van uw ID te uploaden of op te sturen (alleen als wij dat nog niet hebben), uw tegenrekening te kiezen en verifiëren én uiteraard om akkoord te gaan met de voorwaarden van uw nieuwe rekening. Daarna kunt u inloggen en is uw nieuwe Brand New Day-rekening geopend.

  In de week vóór het omzetten van uw Allianz-rekening ontvangt u een brief met een tijdelijke gebruikersnaam. Direct na het omzetten ontvangt u een brief met een tijdelijk wachtwoord. Daarmee wordt u verzocht in te loggen op de site van Brand New Day. Daar kiest u een nieuw wachtwoord en een nieuwe gebruikersnaam. Het wachtwoord kunt u later altijd via de website van Brand New Day aanpassen.

  Ja. U kunt nog tot 1 juli 2018 inloggen bij Allianz om de gegevens van uw huidige Allianz-rekening te bekijken.

  Een aantal dingen verandert, op hoofdlijnen:

  • U krijgt een Brand New Day-rekening en uw Allianz-rekening wordt gesloten
  • U krijgt een nieuw IBAN (rekeningnummer)
  • Maakt u zelf (automatisch) geld over naar uw spaarrekening? Dan moet u dit natuurlijk naar uw nieuwe Brand New Day-rekening overmaken en niet meer naar uw huidige Allianz-rekening
  • U krijgt een nieuwe gebruikersnaam (uw e-mailadres) en kiest een wachtwoord, waarmee u altijd kunt inloggen in MijnBND

  Nee, uiteraard niet. Het aanhouden van een Brand New Day-spaarrekening is gratis. Ook het omzetten van uw huidige Allianz-spaarrekening naar een Brand New Day-spaarrekening is kosteloos. Het volledige saldo van uw Allianz-spaarrekening (inclusief de tot op die dag opgebouwde rente) wordt overgeboekt naar uw nieuwe Brand New Day-spaarrekening. Enige uitzondering qua kosten is de Brand New Day Hypotheekrekening-sparen. De hoogte van de rente is gekoppeld aan uw hypotheekrente. Alleen voor deze spaarrekening geldt dat er maandelijkse kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn hetzelfde als op uw Allianz-rekening.

  Nee. Er zijn géén kosten voor het omzetten van uw huidige Allianz Spaar- en Depositorekening naar een Brand New Day Spaarrekening. Het volledige saldo van uw Allianz Spaar- en Depositorekening (inclusief de tot op die dag opgebouwde rente) wordt overgeboekt naar uw nieuwe Brand New Day Spaarrekening.

  Alle voorwaarden van de rekeningen kunt u in het documentencentrum nalezen.

  Nee, voorlopig niet. Maar als wij deposito’s gaan aanbieden, dan hoort u dat uiteraard van ons.

  Uw huidige Allianz-spaarrekening wordt, nadat het geld is overgeboekt naar uw nieuwe Brand New Day-spaarrekening, gesloten. U kunt vanaf dan géén geld meer overmaken naar uw huidige Allianz-rekening. U kunt wel nog tot 1 juli 2018 inloggen bij Allianz om alle gegevens van uw huidige Allianz-rekening in te zien. Let er dus op dat u na het omzetten van uw Allianz-rekening uw nieuwe IBAN van uw nieuwe Brand New Day-spaarrekening gebruikt als u geld gaat overboeken! Dit nieuwe IBAN ziet u na inloggen in MijnBND staan.