Identificatie van klanten

Iedere financiële instelling is verplicht om haar klanten te identificeren. Ook Brand New Day. Wij doen dit door te controleren of de naam op uw identiteitsbewijs precies hetzelfde is als de tenaamstelling van uw rekening bij een Nederlandse bank. Maar soms mislukt de identificatie. Dan identificeren wij u op een andere manier.


Identificatie bij Brand New Day

Als u voor het eerst bij Brand New Day een rekening opent of een verzekering afsluit, wordt u geïdentificeerd. Dat is wettelijk verplicht. Wij hebben daarvoor altijd een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig.


Omdat u bij ons niet op kantoor aan de balie aanschuift, identificeren wij u daarnaast via ‘afgeleide identificatie’. Wij controleren of de voorletters en achternaam van uw identiteitsbewijs hetzelfde zijn als die van uw rekening bij een Nederlandse bank.

Soms gaat de identificatie mis

Bijvoorbeeld als bij het openen van de rekening de voorletters van uw naam niet goed (of volledig) zijn ingevuld. Of als u een lange naam heeft. Want op een bankafschrift wordt de naam meestal in maximaal 24 tekens getoond. Dat is vooral bij een ‘en/of-rekening’ (gezamenlijke rekening) de reden dat één van beide rekeninghouders niet geïdentificeerd kan worden.

Andere manieren van identificatie

Is de identificatie niet gelukt? Geen probleem: er zijn genoeg andere manieren om u snel en gemakkelijk te identificeren.

 • Kopie ID en bankpas

  Upload in MijnBND een kopie van uw ID (rijbewijs, paspoort, ID-kaart) én bankpas.

 • Geef even een ander rekeningnummer door

  Mail ons via id@brandnewday.nl het nummer van een andere bankrekening op uw naam.

 • Geef ons een correctie van uw gegevens door

  Spelfout in uw voorletters of naam? Laat ons dat dan even weten via id@brandnewday.nl.

Vraag en antwoord

  De Nederlandsche Bank verplicht ons (en alle andere financiële aanbieders) om de klanten te identificeren. Wij moeten verifiëren wie bij ons een rekening opent. De achterliggende reden is duidelijk: als de identiteit van de rekeninghouder niet gecontroleerd wordt, zijn geldstromen onnavolgbaar en kan het hele belasting- en betaalsysteem niet goed functioneren.

  Wij zijn wettelijk verplicht om van onze klanten een kopie van een geldig legitimatiebewijs op te vragen. Met de kopie kunnen wij controleren of de opgegeven persoonsgegevens kloppen.

  Omdat u niet bij ons op kantoor langskomt, is er een aanvullende controle vereist. Deze controle wordt ‘afgeleide identificatie’ genoemd. Wij controleren of de naam op uw identiteitsbewijs overeenkomt met de tenaamstelling van de tegenrekening die u heeft opgegeven.

  Opent u een rekening of verzekering op 2 namen? Dan moeten wij u beiden identificeren.

  Als wij de tenaamstelling van uw tegenrekening opvragen bij Equens, krijgen wij in maximaal 24 tekens (dus inclusief punten en spaties) de naam terug die bij dat rekeningnummer hoort. Wij missen dus een gedeelte van de tenaamstelling als die langer dan 24 tekens is. Dat speelt vooral een rol bij de identificatie van een gezamenlijke rekening (een ‘en/of-rekening’). Wij zien dan bijvoorbeeld ‘N.F.T Mullenders en/of C’ in plaats van ‘N.F.T. Mullenders en/of C.D. Janssen’. De heer C.D. Janssen kan in dit voorbeeld niet geïdentificeerd worden.

  Een andere belangrijke reden is dat de voorletters bij ons niet precies hetzelfde zijn als de voorletters bij uw bank, bijvoorbeeld ‘N. Mullenders’ in plaats van ‘N.F.T. Mullenders’.

  Om u te identificeren is er een kopie ID vereist. De volgende documenten kunt u daarvoor insturen.

  • Een leesbare kopie van de voor- en achterkant van een geldige identiteitskaart
  • Een leesbare kopie van de voor- en achterkant van een geldig rijbewijs
  • Een leesbare kopie van een geldig paspoort

  U kunt uw identiteitsbewijs uploaden in MijnBND, per e-mail sturen naar id@brandnewday.nl of gewoon per post opsturen naar Brand New Day, antwoordnummer 557, 1100 VD in Amsterdam - Zuidoost (een postzegel is niet nodig).

  Als u geld overmaakt naar uw rekening, kunnen wij u ook identificeren.


  Maakt u 1 cent over vanaf een en/of rekening?

  Let op: Identificatie vanaf een en/of rekening is alleen mogelijk vanaf een rekening van ING. Want ING is de enige Nederlandse bank die de volledige tenaamstelling doorgeeft als u een bedrag overmaakt. De andere banken geven slechts 24 tekens door, wat vrijwel altijd te weinig is voor een en/of rekening. Van de naam ‘A. de Vries en/of C.D. Janssen’ zien wij dan alleen maar ‘A. de Vries eo’. De laatste persoon, C.D. Janssen, kan in dit voorbeeld niet geïdentificeerd worden. let er op dat wij u alleen kunnen identificeren als u geld overmaakt vanaf een Nederlands bankrekeningnummer op uw eigen naam.

  Hieronder staan de gegevens die u voor de overboeking kunt gebruiken.


  Naam Stichting Klantvermogen Brand New Day
  Rekening (IBAN) NL49KASA0223602000
  Omschrijving Uw 7- of 8 cijferige rekeningnummer bij Brand New Day

  Belangrijk! U maakt geld over naar de algemene rekening van Brand New Day waarna wij het direct op uw eigen rekening storten. Vermeld in de omschrijving van de overboeking daarom altijd het nummer van uw rekening of verzekering bij Brand New Day.

  Als u ons een ander nummer doorgeeft van een bankrekening op uw naam, proberen wij u opnieuw te identificeren. U kunt dat rekeningnummer aan ons doorgeven via id@brandnewday.nl of de e-mail beantwoorden die u van ons hierover ontvangt.

  Heeft u een gezamenlijke rekening? Geef dan van elke rekeninghouder een bankrekeningnummer op zijn of haar naam door. Of stuur ons een kopie bankpas van de tweede rekeninghouder zodat wij die ook kunnen identificeren.

  Nee, voor de identificatie dient u geld vanaf een Nederlandse bankrekening over te maken. Via een buitenlands rekeningnummer kunnen wij u helaas niet identificeren.

  Stuur dan vanaf het bij ons bekende e-mailadres een e-mail naar id@brandnewday.nl en vermeld de juiste voorletters. Dan passen wij uw voorletters aan in ons bestand.

  Stuur dan vanaf het bij ons bekende e-mailadres een e-mail naar id@brandnewday.nl en vermeld de juiste naam. Dan passen wij uw naam aan in ons bestand.

  Ja. Als u bij ons een overlijdensrisicoverzekering afsluit, wordt u ook geïdentificeerd.

  Als wij een klant niet identificeren, zijn wij helaas wettelijk verplicht om de dienstverlening te beëindigen.

  Heeft u een overlijdensrisicoverzekering? Dan moeten wij de verzekering beëindigen. U hoeft dan geen premie meer te betalen, maar bent natuurlijk ook niet langer verzekerd.

  Heeft u een pensioenrekening, hypotheekrekening of gouden handdrukrekening? Dan verkopen wij uw beleggingen. Omdat het een zogenaamde ‘fiscaal gefaciliteerde rekening’ is, moet u afrekenen met de fiscus. Afhankelijk van het type rekening is een (fors) deel van het geld verschuldigd aan de Belastingdienst.

  Als u een beleggingsrekening heeft, verkopen wij uw beleggingen en maken wij het volledige bedrag over naar uw bankrekening.

  Maar gezien de vele gemakkelijke manieren die er zijn om u te identificeren, zijn wij ervan overtuigd dat het zover niet zal komen!