Dagelijks handelen

Met uw Brand New Day Beleggingsrekening kunt u dagelijks handelen. Of u nu stort, een opname doet of uw portefeuille wilt wijzigen. Iedere opdracht die wij ontvangen, voeren wij zo spoedig mogelijk uit. Het moment waarop wij daadwerkelijk voor u handelen, is afhankelijk van het moment waarop wij een opdracht of storting ontvangen, de fondsen waarin u belegt en het type opdracht.

1. Wat houdt dagelijks handelen in?

Iedere werkdag handelen wij voor alle Brand New Day beleggingsrekeningen. Dit geldt niet alleen voor beleggingsrekeningen maar ook voor pensioenrekeningen, kinderrekeningen en andere rekeningen waarmee u belegt. Het dagelijks handelen is niet beperkt tot bepaalde opdrachten. Er wordt dagelijks gehandeld als u een opname doet, geld heeft gestort, even cash gaat of wijzigingen in uw portefeuille aanbrengt.

In beginsel handelen wij op iedere werkdag. Er zijn echter uitzonderingen. Op sommige dagen zijn de beurzen gesloten, bijvoorbeeld op (inter)nationale feestdagen. De dagen waarop er niet wordt gehandeld, zijn niet voor alle fondsen gelijk. Hier vindt u een overzicht waarin wij per fonds weergeven op welke resterende werkdagen wij in 2017 en handelen. Houd hier in uw planning rekening mee!


Aandelenfondsen
Fonds 23 november 2017 22 december 2017 25 december 2017 26 december 2017 29 december 2017
BND Wereld Indexfonds C-Hedged
BND Wereld Indexfonds C-Unhedged
BND Duurzaam Wereld Indexfonds-C
BND Amerika Indexfonds
BND Europa Indexfonds
BND Pacific Indexfonds
BND Small Cap Wereld Indexfonds-C
BND Emerging Markets Indexfonds-C

Obligatiefondsen
Fonds 23 november 2017 22 december 2017 25 december 2017 26 december 2017 29 december 2017
BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang
BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie
BND Euro Staatsobligatie Indexfonds
BND Wereld Obligatie Indexfonds-C
BND Wereld Obligatie Indexfonds Kort
BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds

Let op: in de voorbeelden hierboven gebruiken wij bestaande fondsen. Dit betekent niet dat wij u aanraden om in deze specifieke fondsen te beleggen.

Voorbeeld

U belegt in twee fondsen: het BND Europa Indexfonds en het BND Amerika Indexfonds. Wij ontvangen donderdagmiddag 21 december 2017 een storting. Normaliter zou de werkdag erna worden belegd omdat de storting donderdag na 10:00 uur is ontvangen. Voor het BND Europa Indexfonds wordt er die vrijdag echter niet gehandeld. Dit betekent dat wij op 22 december alvast aankopen voor het BND Amerika Indexfonds. De aankoop ziet u de eerste werkdag erna, woensdag 27 december, terug in MijnBND. Voor het BND Europa Indexfonds kopen wij aan per woensdag 27 december. De aankoop is donderdag 28 december 2017 zichtbaar in MijnBND.

2. Wanneer wordt er voor mijn rekening gehandeld?

U heeft het hierboven kunnen lezen: wij handelen (bijna) iedere werkdag. Eén keer per werkdag versturen wij de orders voor de opdrachten die klaarstaan. Bij het bepalen van de specifieke werkdag waarop een opdracht wordt uitgevoerd, zijn er een aantal zaken waarmee u rekening moet houden:

 • Cut-off tijden
 • De fondsen waarin u belegt
 • Het type opdracht

Hieronder vindt u per onderdeel meer informatie.

2.1 Cut-off tijden

Er wordt niet de hele dag door gehandeld. Zoals gezegd versturen wij één keer per dag de orders voor ontvangen verkoopopdrachten, stortingen en veranderingen in de portefeuille. Dit betekent dat uw storting of verzoek voor een bepaald tijdstip door ons moet zijn ontvangen: het cut-off moment. Na het cut-off moment ontvangen gelden of verzoeken, worden pas de komende werkdag met het volgende cut-off moment verwerkt.

Niet voor alle typen opdrachten is het cut-off moment op hetzelfde tijdstip. In de tabel hieronder vindt u de per heden geldende cut-off tijden.

Type Tijdstip cut-off
Storting Iedere werkdag om 10:00 uur
Opname Iedere werkdag om 10:00 uur
Herbalanceren/switchen Iedere werkdag om 15:00 uur

Voorbeeld

Voor uw beleggingsrekening voert u dinsdagmiddag om 13:00 uur een verkoopopdracht in. Dit is na het cut-off moment van 10:00 uur. De verkooporder versturen wij daarom met het cut-off moment van de eerst volgende werkdag: woensdagochtend 10:00 uur.

2.2 De fondsen waarin u belegt

Voor de meeste fondsen die wij aanbieden, is de verwerkingstijd een werkdag. Als wij een order versturen, kunt u de werkdag erna de uitvoering in MijnBND controleren. Enkele fondsen kennen een verwerkingstijd van twee werkdagen. Voor die fondsen geldt dat aan- en verkopen twee werkdagen later verwerkt en inzichtelijk zijn.

Voor de meeste fondsen geldt een verwerkingstijd van één werkdag. In de tabel hieronder zijn de fondsen opgenomen die een verwerkingstijd van twee werkdagen hebben:

  Fonds

 • BND Pacific Indexfonds
 • BND Small Cap Wereld Indexfonds-C
 • BND Emerging Markets Indexfonds-C

Voorbeeld

Uw beleggingen zijn verdeeld over twee fondsen. Het BND Small Cap Wereld Indexfonds-C en het BND Wereld Indexfonds C-Hedged. Wij ontvangen een storting donderdagochtend om 9:00 uur. Dit is voor het cut-off moment voor aankopen van 10:00 uur. Daarom wordt dezelfde dag de aankooporder verstuurd. De participaties in het BND Wereld Indexfonds C-Hedged worden tegen de slotkoers van donderdag aangekocht. Vrijdag is de aankoop voor dit fonds zichtbaar in MijnBND. De verwerkingstijd van het BND Small Cap Wereld Indexfonds-C is een dag langer. Voor dit fonds wordt tegen de slotkoers van vrijdag aangekocht. Maandag ziet u de aankoop van dit fonds terug in MijnBND.

2.3 Het type opdracht

De verwerking van verschillende typen opdrachten kan verschillen. Hieronder geven wij daarom per type opdracht een uitleg. Hierbij wordt rekening gehouden met de in de vorige onderdelen besproken cut-off tijden en verwerkingstijden van de fondsen.


2.3.1 Opname van uw rekening

Om geld op te nemen van uw rekening, moeten wij indien u het geld belegd heeft eerst (een gedeelte van) uw beleggingen verkopen. De opbrengst van de verkoop wordt vervolgens naar uw tegenrekening overgemaakt. Het moment waarop wij de verkooporder versturen, is afhankelijk van de dag en het tijdstip waarop u de opdracht invoert.

Iedere werkdag om 10 uur ’s ochtends is de cut-off tijd. Alle verkoopverzoeken die vóór dat moment zijn opgegeven in MijnBND, worden dezelfde werkdag door ons verstuurd. De participaties van uw fondsen worden tegen de slotkoers van dezelfde werkdag of de werkdag erna verkocht. Dat hangt af van de verwerkingstijden van de fondsen waarin u belegt. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf 2.2.

Voorbeeld

Zondagmiddag voert u een verkoopopdracht in. U belegt in twee fondsen: het BND Europa Indexfonds en het BND Pacific Indexfonds. Omdat u vóór maandagochtend 10 uur de opdracht heeft ingevoerd, versturen wij de order maandag. Uw participaties in het BND Europa Indexfonds worden verkocht tegen de slotkoers van maandag. Tegen de slotkoers van dinsdag worden de participaties uit het BND Pacific Indexfonds verkocht. Uiterlijk vijf werkdagen na de laatste verkoop wordt de totale waarde van de verkochte participaties uit beide fondsen overgemaakt naar uw tegenrekening.

Bij een opname worden er evenredig beleggingen verkocht uit de fondsen waarin u belegt. Het is niet mogelijk om specifieke fondsen te selecteren waaruit de opbrengst afkomstig moet zijn. Natuurlijk kunt u – als u een andere verdeling op uw rekening wilt – na een verkoop wel de verdeling van uw portefeuille aanpassen.

Voorbeeld

Uw portefeuille is € 10.000 waard en bestaat uit beleggingen in 5 verschillende fondsen. De 5 fondsen bevatten allemaal 20% van de waarde van uw portefeuille: € 2.000. U besluit een opname van € 5.000 te doen. Wij verkopen beleggingen in de verhouding van uw portefeuille. Er worden daarom uit ieder fonds participaties ter waarde van € 1.000 verkocht.

Het aantal participaties dat per fonds wordt verkocht, is afhankelijk van de koersen van de fondsen waarin u belegt. Per fonds bepaalt de koers op de betreffende handelsdag het aantal participaties dat verkocht moet worden om het gewenste bedrag uit te kunnen keren. Een voorbeeld kan dit verduidelijken:

Voorbeeld

Op uw BND Beleggingsrekening heeft u 1.000 participaties in het BND Europa Indexfonds. Op 1 november besluit u dat u € 5.000 wilt opnemen en u voert om 9:00 uur ’s ochtends een verkoopopdracht in. Wij versturen de verkooporder met het cut-off moment van 10:00 dezelfde dag. Tegen de slotkoers van de dag wordt uw verzoek uitgevoerd. De koers is dan € 10,00 per participatie. Er worden daarom 500 participaties verkocht (€ 5.000 / € 10 = 500 participaties).

Wilt u al uw beleggingen verkopen? Dan bepalen de fondskoersen de opbrengst. Wij verkopen al uw beleggingen. De uiteindelijke opbrengst is afhankelijk van de koersen die uw fondsen hebben op het moment van verkoop. Hieronder vindt u weer een voorbeeld:

Voorbeeld

Uw portefeuille bevat 1.000 participaties in het BND Europa Indexfonds en 1.000 participaties in het BND Amerika Indexfonds. Op woensdagavond voert u de opdracht in om alle beleggingen te verkopen. De opbrengst is dan nog onbekend. Donderdagochtend wordt de verkooporder met het cut-off moment van 10:00 uur verstuurd. Tegen de slotkoers van donderdag worden de beleggingen verkocht. De participaties uit het BND Europa Indexfonds zijn dan € 10,00 per stuk waard en de koers van een participatie in het BND Amerika Indexfonds is € 12,00. U ontvangt daarom op uw tegenrekening € 22.000 (=1.000 x € 10,00 + 1.000 x € 12,00).

Uiterlijk vijf werkdagen na de verkoop wordt het opgenomen bedrag naar uw tegenrekening overgemaakt.


2.3.2 Storting op uw rekening

Als wij op een werkdag voor 10:00 uur ’s ochtends een storting op het persoonlijke IBAN van uw rekening ontvangen, versturen wij dezelfde dag de aankooporders voor de fondsen waarin u belegt. Tegen de slotkoersen van de betreffende werkdag worden er participaties voor u aangekocht. De werkdag erna kunt u de aankoop bekijken in MijnBND. Er zijn enkele fondsen die een dag later worden belegd. Dit betekent dat de participaties voor die fondsen tegen de slotkoersen van de werkdag erna worden aangekocht. De aankoop voor die fondsen ziet u daardoor ook een werkdag later terug in MijnBND.

Voorbeeld

Met uw BND-beleggingsrekening belegt u in drie fondsen:
 • Het BND Europa Indexfonds
 • Het BND Wereld Obligatie Indexfonds-C
 • Het BND Pacific Indexfonds

Wij ontvangen op een woensdag voor 10:00 uur ’s ochtends een storting. Rekening houdend met de verschillende verwerkingstijden van de fondsen, worden de aankopen op verschillende momenten uitgevoerd. Tegen de slotkoersen van woensdag wordt de aankoop van de participaties in het BND Europa Indexfonds en het BND Wereld Obligatie Indexfonds-C uitgevoerd. De aankoop van deze participaties kunt u donderdag al in MijnBND bekijken. De participaties voor het BND Pacific Indexfonds worden donderdag tegen de slotkoers aangekocht. Dit ziet u vrijdag terug in MijnBND.

In het voorbeeld hierboven verschuiven de genoemde dagen een werkdag verder als wij de storting ná 10:00 uur ’s ochtends op uw IBAN ontvangen, de storting is dan immers ná de cut-off tijd pas ontvangen.


2.3.3 Herbalanceren en switchen

Het is natuurlijk ook mogelijk om uw portefeuille anders in te richten. U kunt uw vermogen over andere fondsen verdelen of de verhouding tussen aandelen en obligaties wijzigen. Ook kunt u van BND Vrij beleggen switchen naar BND Modelbeleggen of het risicogetal wijzigen als u al in een Modelportefeuille belegt.

Om één van bovenstaande mutaties te verwerken, moeten er participaties worden verkocht en aangekocht om op de gewenste verdeling uit te komen. Ook hier geldt dat de werkdag waarop wij de orders versturen afhankelijk is van het moment waarop het verzoek wordt ingediend.

Bij een opname of storting is er iedere werkdag om 10 uur ’s ochtends een cut off-moment. Wilt u herbalanceren, switchen tussen fondsen of bijvoorbeeld het risicogetal wijzigen als u belegt volgens een BND Model? Dan is het cut off-moment iedere werkdag om 15:00 uur. Alle uit uw opdracht voortvloeiende aan- en verkopen worden de werkdag daarna tegen de slotkoers van die dag uitgevoerd. Ongeacht de fondsen waar u in belegt of wilt gaan beleggen. Een werkdag na de uitvoering kunt u in MijnBND de wijzigingen bekijken.

Voorbeeld

U heeft een BND Beleggingsrekening. Met uw rekening belegt u voor 100% in het BND Pacific Indexfonds. U besluit dat u de helft van uw participaties in het BND Pacific Indexfonds wilt omzetten naar het BND Europa Indexfonds. De opdracht voert u dinsdagavond om 20:00 uur in. Dit is met de cut-off tijd van dinsdagmiddag 15:00 uur. Wij versturen de order daarom woensdag. De aan- en verkopen vinden plaats tegen de slotkoersen van donderdag. Vrijdag ziet u in MijnBND de wijziging terug.

Het voorbeeld hierboven is van toepassing als u wijzigingen in uw portefeuille aanbrengt, die er niet voor zorgen dat van één of meerdere fondsen alle beleggingen worden verkocht. Als uw opdracht ertoe leidt dat alle beleggingen van één of meerdere fondsen worden verkocht, worden de beleggingen eerst verkocht. Pas als de opbrengst van de verkopen bekend is, worden de aankooporders verstuurd. Wij moeten immers eerst weten wat de verkopen opbrengen voordat bekend is hoeveel wij weer moeten aankopen.


Voorbeeld

U belegt voor 50% in het BND Europa Indexfonds en voor 50% in het BND Pacific Indexfonds. In MijnBND wijzigt u maandagmiddag 13:00 uur uw verdeling omdat u voor 100% in het BND Europa Indexfonds wilt beleggen. Alle beleggingen uit het BND Pacific Indexfonds worden dus verkocht met als doel de opbrengst van de verkoop in het BND Europa Indexfonds te beleggen.

De opdracht is maandag vóór het cut-off moment van 15:00 uur opgegeven. Wij versturen daarom dezelfde maandag de verkooporder voor het BND Pacific Indexfonds, die tegen de slotkoers van dinsdag uitgevoerd wordt. Omdat al uw beleggingen in het BND Pacific Indexfonds worden verkocht, wordt de aankooporder voor het BND Europa Indexfonds nog niet verstuurd.

Woensdagochtend is de opbrengst van de verkoop van uw beleggingen in het BND Pacific Indexfonds bekend. Wij weten nu voor welk bedrag er beleggingen in het BND Europa Indexfonds moeten worden aangekocht. De aankooporder wordt woensdag met het cut-off moment van 15:00 uur verstuurd en donderdag uitgevoerd. Vrijdag ziet u in MijnBND de verwerking hiervan.