Uw jaarruimte

U mag van de belastingdienst niet onbeperkt geld storten op uw pensioenrekening. Er geldt een maximum: uw jaarruimte. Deze kunt u heel eenvoudig zelf berekenen. Met onze handige tool. Kinderspel als u 10 minuten de tijd neemt.

De maximale jaarruimte

Uw jaarruimte is afhankelijk van uw pensioentekort. Als u afgelopen jaar te weinig pensioen heeft opgebouwd, heeft u 'ruimte'. Bijna iedereen in Nederland heeft een pensioentekort.

 • Als u freelancer of zelfstandige bent
 • Als u te laat bent begonnen met het opbouwen van pensioen
 • Als u te weinig pensioen bij uw werkgever opbouwt
 • Als u van werkgever bent gewisseld
 • Als u parttime werkt
 • Als u een leaseauto heeft
 • etc

Veelgestelde vragen


  De jaarruimte is het maximale bedrag dat u van de Belastingdienst per kalenderjaar op uw pensioenrekening mag storten. Die jaarruimte is voor iedereen verschillend, omdat het afhangt van uw belastbare inkomen en het pensioentekort in het jaar daarvoor.

  U kunt uw jaarruimte gemakkelijk zelf berekenen gemakkelijk zelf berekenen. Hiervoor heeft u uw belastingaangifte en UPO (‘Uniform Pensioen Overzicht’) over 2017 nodig. Het UPO 2017 heeft u ergens dit jaar ontvangen van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van de werkgever(s) waar u in 2016 werkte. Had u in 2016 geen werkgever? Dan heeft u natuurlijk geen UPO nodig. Had u meerdere werkgevers? Dan heeft u het UPO van elke werkgever nodig. Heeft u in 2017 al gestort op een Brand New Day pensioenrekening of andere rekeningen of polissen voor een aanvullend pensioen (‘lijfrente’)? Dan heeft u die bedragen ook nodig.

  U berekent uw jaarruimte gemakkelijk zelf met onze handige tool. Hiervoor heeft u de onderstaande gegevens nodig.

  Benodigde gegevens

  De maximale jaarruimte die u in 2017 op uw pensioenrekening mag storten, is € 12.598 (2017). Deze maximale jaarruimte bereikt u pas als uw belastbare inkomen in 2016 minstens € 103.317 was en u in 2016 helemaal geen pensioen via een werkgever heeft opgebouwd. En vanzelfsprekend moet u de inleg die u dit jaar al op uw Brand New Day pensioenrekening of andere lijfrenterekeningen en -polissen gestort heeft, hierop in mindering brengen. U kunt uw jaarruimte gemakkelijk zelf berekenen.

  Eenmanszaak of VOF

  U kunt uw jaarruimte gemakkelijk met de tool op onze site berekenen. De hoogte van uw jaarruimte is afhankelijk van uw belastbare inkomen in 2016, van een eventuele toevoeging (‘dotatie’) aan de OR (‘Oudedags Reserve’), van eventuele stortingen op uw Brand New Day pensioenrekening en andere lijfrenterekeningen dit jaar én of u in 2016 (tijdelijk) bij een werkgever collectief pensioen heeft opgebouwd. De maximale jaarruimte is € 12.598 (2017).

  Brand New Day heeft voor ZZP’ers een speciale ZZP pensioenrekening. Hierop kunt u ook uw FOR en stakingswinst onderbrengen of afstorten. En natuurlijk bent u nooit verplicht om geld te storten op uw ZZP pensioenrekening. Wilt u meer weten? Vraag het ons gerust!

  DGA

  Heeft u een eigen BV? En bouwt u pensioen op bij een verzekeraar of in eigen beheer? Dan heeft u voor het berekenen van uw jaarruimte het jaaroverzicht van uw verzekeraar of accountant nodig.

  Om de storting in 2018 te mogen verrekenen bij uw belastingaangifte over 2017, dient het geld uiterlijk op 31 december 2017 op uw pensioenrekening bij Brand New Day te zijn bijgeschreven. Maar laat het gezien de feestdagen niet op het laatste moment aankomen! Wilt u dat het geld begin januari belegd wordt? Zorg dan dat het geld uiterlijk op 27 december op uw rekening is bijgeschreven.

  Met het geld op uw pensioenrekening heeft u mogelijk dubbel belastingvoordeel. Enerzijds hoeft u niet elk jaar de vermogensrendementsheffing van tussen 0,86% en 1,62% te betalen. Anderzijds kunt u de inleg (met een maximum van uw jaarruimte) verrekenen met uw inkomstenbelasting.

  Voordeel vermogens­rendements­heffing

  Het geld op uw pensioenrekening is vrijgesteld van ‘vermogens­rendements­heffing’. Als u méér dan € 25.000 (2017) aan spaargeld en beleggingen heeft (of samen met uw fiscale partner meer dan € 50.000 (2017)), betaalt u over het meerdere elk jaar tussen 0,86% en 1,62% belasting. Misschien denkt u tussen 0,86% en 1,62% per jaar, daar word ik niet rijk van. Nou, dat is wel zo. Vergelijk het met tussen 0,86% en 1,62% meer spaarrente over een lange periode, dat tikt behoorlijk aan. Dat kunt u in het voorbeeld hiernaastonderstaande voorbeeld zien.

  Wat scheelt dat nou, die vermogensrendementsheffing?

  Met belastingvoordeel
  Zonder belastingvoordeel

  De kleine lettertjes: Inleg éénmalig € 10.000, rekenrendement 6,2% (50% aandelen, 50% obligaties), exclusief afsluitkosten, looptijd van 30 jaar, geen automatische risicoafbouw en tussentijdse herbalancering, uitgaande van een vermogensrendementsheffing van 0.86%. Bovenstaande berekening is een indicatie en geen garantie of zekerheid. U kunt er geen rechten aan ontlenen. De werkelijke teruggave is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. .

  Voordeel inkomstenbelasting

  Het geld dat u (met een maximum van uw jaarruimte) op uw pensioenrekening stort, kunt u verrekenen met uw inkomstenbelasting. U krijgt komend jaar dus een flink deel van uw storting terug van de Belastingdienst. Daar staat tegenover dat u over de uitkering later wél inkomstenbelasting moet betalen. Als uw totale pensioeninkomen dan lager is dan uw huidige inkomen en u daardoor in een lagere belastingschijf valt, is dit voordelig.

  In het fictieve voorbeeld hiernaasthieronder ziet u hoeveel van de inleg u terugkrijgt. Let erop dat dit een voorbeeld is: hoeveel u terugkrijgt, is natuurlijk afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

  Hoeveel krijgt u terug van de belastingdienst?

  Salaris € 35.000 Salaris € 70.000
  Inleg € 250 per maand € 250 per maand
  Belastingteruggave € 105 € 130
  U betaalt werkelijk € 145 € 120
   
  Inleg € 12.000 éénmalig € 12.000 éénmalig
  Belastingteruggave € 5.034 € 6.240
  U betaalt werkelijk € 6.966 € 5.760

  De kleine lettertjes: Let op: bovenstaande belastingteruggave is een goede indicatie. De werkelijke teruggave is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Over de uitkering betaalt u inkomstenbelasting.

  Het geld dat u op uw pensioenrekening stort, krijgt u deels weer terug van de Belastingdienst. Dit kan direct, bij elke maandelijkse storting, of achteraf, als u uw belastingaangifte over 2017 doet.

  Direct elke maand verrekenen

  Wilt u in 2017 elke maand direct uw inleg met de belastingdienst verrekenen? Download dan op de site van de belastingdienst het programma ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2017’. Onder ‘Box 1: werk en woning’ vinkt u het één na laatste vakje ‘Uitgaven voor inkomensvoorzieningen’ aan. U kunt vervolgens uw gebruikte jaarruimte in het eerste veld: ‘Uitgaven voor een lijfrente bij gebruik van de jaarruimte’. Elke maand krijgt u dan van de belastingdienst uw teruggave op uw rekening gestort. Zo hoeft u het niet zelf voor te schieten.

  Achteraf verrekenen

  U kunt ook wachten en uw inleg in 2018 bij uw belastingaangifte over 2017 invullen. Dan krijgt u in één keer het bedrag terug van de Belastingdienst. Dat doet u ook onder ‘Box 1: werk en woning’ zoals hierboven staat omschreven.

  Ja, als u de afgelopen jaren geen of te weinig pensioen hebt opgebouwd, mag u van de Belastingdienst een ‘inhaalslag’ maken. U mag uw ‘reserveringsruimte’ benutten: de optelsom van de niet-benutte jaarruimtes van de jaren 2010 tot en met 2016. Het maximale bedrag dat u in 2017 als reserveringsruimte op uw rekening mag storten, is € 7.110 (2017). Maar in sommige situaties is dit maximum lager. Voor 55-plussers is de maximale reserveringsruimte overigens € 14.039 (2017). Is uw totale reserveringsruimte hoger dan die € 7.110 (2017) of € 14.039 (2017)? Dan mag u de rest in de komende jaren benutten. Kijk voor meer informatie of het berekenen van de reserveringsruimte op de website van de Belastingdienst.

  De reserveringsruimte kunt u door uw accountant of fiscalist laten berekenen. Maar u kunt het natuurlijk ook zelf berekenen op de website van de Belastingdienst.

  Als u de afgelopen jaren geen of te weinig pensioen heeft opgebouwd, mag u van de Belastingdienst een ‘inhaalslag’ maken. U mag uw ‘reserveringsruimte’ benutten: de optelsom van de niet-benutte jaarruimtes van de jaren 2010 tot en met 2016. Het maximale bedrag dat u in 2017 als reserveringsruimte op uw rekening mag storten, is € 7.110 (2017). Maar in sommige situaties is dit maximum lager. Voor 55-plussers is de maximale reserveringsruimte overigens € 14.039 (2017). Is uw totale reserveringsruimte hoger dan die € 7.110 (2017) of € 14.039 (2017)? Dan mag u de rest in de komende jaren benutten. Kijk voor meer informatie of het berekenen van de reserveringsruimte op de website van de Belastingdienst.

  Zelf berekenen

  De reserveringsruimte bestaat uit 7 jaarruimtes. Deze hebben alle hun eigen formule:


  2010:  17,0% x (inkomen 2009 - € 11.561) - (7,5 x A) - F 
  2011:  17,0% x (inkomen 2010 - € 11.631) - (7,5 x A) - F 
  2012:  17,0% x (inkomen 2011 -  € 11,829) - (7,5 x A) - F 
  2013:  17,0% x (inkomen 2012 - € 11,829) - (7,5 x A) - F 
  2014:  17,0% x (inkomen 2013 - € 11,829) - (7,5 x A) - F 
  2015:  13,8% x (inkomen 2014 - € 11.936) - (6,5 x A) - F 
  2016:  13,8% x (inkomen 2015 - € 11.996) - (6,5 x A) - F 

  Door de uitkomsten bij elkaar op te tellen, berekent u uw reserveringsruimte. Ook voor de reserveringsruimte geldt een maximum. In 2017 is het maximum het laagste bedrag van de volgende vier berekeningen:
  1. 17% van je inkomen in 2016 (maximaal € 101.519,-) minus € 11.996,- (AOW franchise).
  2. Maximaal € 7.110,- als u aan het begin van 2017 jonger was dan 55 jaar en 9 maanden.
  3. Maximaal € 14.039,- als u bij de start van 2017 ouder was dan 55 jaar en 9 maanden.
  4. De uitkomst van de optelsom van nog niet benutte jaarruimtes in de voorliggende 7 kalenderjaren. 

  Voor u stort, moet u dus de berekeningen hierboven maken. Het laagste bedrag is het maximum wat u aan reserveringsruimte mag aftrekken bij uw belastingaangifte over kalenderjaar 2017.

  Ja, maar dat is financieel niet verstandig. U mag maximaal uw jaar- en/of reserveringsruimte verrekenen met uw inkomstenbelasting. Stort u meer? Dat is om een paar redenen niet aan te raden. Allereerst mag u het meerdere niet verrekenen met de inkomstenbelasting. Bovendien staat het bedrag geblokkeerd op uw pensioenrekening: u kunt het niet zonder boete opnemen. En ten slotte moet u met het geld straks een inkomen aankopen waar u dan wél inkomstenbelasting over moet betalen. Stort dus nooit meer dan uw jaar- en/of reserveringsruimte op uw rekening.

  Saldoverklaring Belastingdienst

  Heeft u in 2017 teveel gestort? Neem dan even contact op met ons. Heeft u in voorgaande jaren teveel gestort? Dan kunt u bij de belastingdienst een ‘saldoverklaring’ aanvragen. Met de saldoverklaring kunt u later, bijvoorbeeld als u de uitkering aankoopt, aantonen dat over het teveel gestorte bedrag (met een maximum van € 2.269 (2016) per jaar) géén inkomstenbelasting verschuldigd is.

  Heeft u al méér dan uw jaarruimte gestort? Neem dan even contact met ons op. Want dan kunt u bij de Belastingdienst een ‘saldoverklaring’ aanvragen. Met zo’n saldoverklaring hoeft u later, bijvoorbeeld als u de uitkering aankoopt, over het eerste deel van de uitkering geen inkomstenbelasting te betalen (met een maximum van € 2.269 (2016) per jaar).

  Heeft u een pensioenrekening die in 2013 (of eerder) is geopend? En heeft u sinds 1 januari 2014 niets op die pensioenrekening gestort? Ja, het is dan slim om een nieuwe pensioenrekening te openen! Het openen van een nieuwe pensioenrekening is gratis en alle kosten en voorwaarden zijn hetzelfde. Wat dat betreft maakt het niets uit (ook ons niet). Het kost u geen cent meer of u het geld op 1 of 2 pensioenrekeningen heeft staan. Maar als u een nieuwe rekening opent, heeft u later meer keuzes.