Uw jaarruimte

U mag van de belastingdienst niet onbeperkt geld storten op uw pensioenrekening. Er geldt een maximum: uw jaarruimte. Deze kunt u heel eenvoudig zelf berekenen. Met onze handige tool. Kinderspel als u 10 minuten de tijd neemt.

Bereken mijn jaarruimte

*Invoer verplicht

Uw (resterende) jaarruimte is

€ 0


Deze jaarruimte is het maximale bedrag dat u in 2017 op een pensioenrekening (lijfrente) mag storten.

Uw premiegrondslag (rekening houdend met de AOW-franchise van € 12.032) is nul of negatief. Dit betekent dat u over 2017 geen premies mag aftrekken. Dan kunt u natuurlijk altijd een beleggingsrekening openen.


Veelgestelde vragen


  De jaarruimte is het maximale bedrag dat u van de Belastingdienst per kalenderjaar op uw pensioenrekening mag storten. Die jaarruimte is voor iedereen verschillend, omdat het afhangt van uw belastbare inkomen en het pensioentekort in het jaar daarvoor.

  U kunt uw jaarruimte gemakkelijk zelf berekenen. Hiervoor heeft u uw belastingaangifte en UPO (‘Uniform Pensioen Overzicht’) over 2016 nodig. Het UPO 2016 heeft u ergens dit jaar ontvangen van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van de werkgever(s) waar u in 2015 werkte. Had u in 2015 geen werkgever? Dan heeft u natuurlijk geen UPO nodig. Had u meerdere werkgevers? Dan heeft u het UPO van elke werkgever nodig. Heeft u in 2016 nog premies gestort op een Brand New Day pensioenrekening of andere rekeningen of polissen voor een aanvullend pensioen (‘lijfrente’)? Dan heeft u die bedragen ook nodig.

  U berekent uw jaarruimte gemakkelijk zelf met onze handige tool. Hiervoor heeft u de onderstaande gegevens nodig.

  Benodigde gegevens

  • Uw belastingaangifte over 2015 voor de gegevens over uw inkomen
  • Het UPO (‘Uniform Pensioen Overzicht’) 2016, dat u in 2016 per post heeft ontvangen van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van uw werkgever(s) in 2015
  • De premies die u in 2016 al op uw Brand New Day pensioenrekening of andere lijfrenterekeningen of –polissen heeft gestort

  Had u geen werkgever in 2015? Bijvoorbeeld omdat u zelfstandige bent? Of bouwde u bij uw werkgever in 2015 geen collectief pensioen op? Dan heeft u geen UPO en heeft u het dus ook niet nodig. Had u in 2015 meerdere werkgevers waar u collectief pensioen opbouwde? Dan heeft u het UPO van elk pensioenfonds of verzekeraar nodig.

  U heeft de volgende gegevens nodig:


  • Uw belastingaangifte over 2015 voor de gegevens over uw inkomen
  • Het UPO (‘Uniform Pensioen Overzicht’) 2016, dat u in 2016 per post heeft ontvangen van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van uw werkgever(s) in 2015
  • De premies die u in 2016 al op uw Brand New Day pensioenrekening of andere lijfrenterekeningen of –polissen heeft gestort

  Had u geen werkgever in 2015? Bijvoorbeeld omdat u zelfstandige bent? Of bouwde u bij uw werkgever in 2015 geen collectief pensioen op? Dan heeft u geen UPO en heeft u het dus ook niet nodig. Had u in 2015 meerdere werkgevers waar u collectief pensioen opbouwde? Dan heeft u het UPO van elk pensioenfonds of verzekeraar nodig.

  De maximale jaarruimte die u in 2016 op uw pensioenrekening mag storten, is € 12.355 (2016). Deze maximale jaarruimte bereikt u pas als uw belastbare inkomen in 2015 minstens € 101.519 was en u in 2015 helemaal geen pensioen via een werkgever heeft opgebouwd. En vanzelfsprekend moet u de premies die u dit jaar op uw Brand New Day pensioenrekening of andere lijfrenterekeningen en -polissen gestort heeft, hierop in mindering brengen. U kunt uw jaarruimte gemakkelijk zelf berekenen.

  Eenmanszaak of VOF

  U kunt uw jaarruimte gemakkelijk met de tool op onze site berekenen. De hoogte van uw jaarruimte is afhankelijk van uw belastbare inkomen in 2015, van een eventuele toevoeging (‘dotatie’) aan de OR (‘Oudedags Reserve’), van eventuele stortingen op uw Brand New Day pensioenrekening en andere lijfrenterekeningen dit jaar én of u in 2015 (tijdelijk) bij een werkgever collectief pensioen heeft opgebouwd. De maximale jaarruimte is € 12.355 (2016).

  Brand New Day heeft voor ZZP’ers een speciale ZZP pensioenrekening. Hierop kunt u ook uw FOR en stakingswinst onderbrengen of afstorten. En natuurlijk bent u nooit verplicht om geld te storten op uw ZZP pensioenrekening. Wilt u meer weten? Vraag het ons gerust!

  DGA

  Heeft u een eigen BV? En bouwt u pensioen op bij een verzekeraar of in eigen beheer? Dan heeft u voor het berekenen van uw jaarruimte het jaaroverzicht van uw verzekeraar of accountant nodig.

  Om de storting in 2017 te mogen verrekenen bij uw belastingaangifte over 2016, dient het geld uiterlijk op 31 december 2016 op uw pensioenrekening bij Brand New Day te zijn bijgeschreven. Maar laat het gezien de feestdagen niet op het laatste moment aankomen! Wilt u dat het geld begin januari belegd wordt? Zorg dan dat het geld uiterlijk op 27 december op uw rekening is bijgeschreven.

  Met het geld op uw pensioenrekening heeft u mogelijk dubbel belastingvoordeel. Enerzijds hoeft u niet elk jaar de vermogensrendementsheffing van tussen 0,86% en 1,62% te betalen. Anderzijds kunt u de inleg (met een maximum van uw jaarruimte) verrekenen met uw inkomstenbelasting.

  Voordeel vermogens­rendements­heffing

  Het geld op uw pensioenrekening is vrijgesteld van ‘vermogens­rendements­heffing’. Als u méér dan € 25.000 (2017) aan spaargeld en beleggingen heeft (of samen met uw fiscale partner meer dan € 50.000 (2017)), betaalt u over het meerdere elk jaar tussen 0,86% en 1,62% belasting. Misschien denkt u tussen 0,86% en 1,62% per jaar, daar word ik niet rijk van. Nou, dat is wel zo. Vergelijk het met tussen 0,86% en 1,62% meer spaarrente over een lange periode, dat tikt behoorlijk aan. Dat kunt u in het voorbeeld hiernaastonderstaande voorbeeld zien.

  Wat scheelt dat nou, die vermogensrendementsheffing?

  Met belastingvoordeel
  Zonder belastingvoordeel

  De kleine lettertjes: Inleg éénmalig € 10.000, rekenrendement 6,2% (50% aandelen, 50% obligaties), exclusief afsluitkosten, looptijd van 30 jaar, geen automatische risicoafbouw en tussentijdse herbalancering, uitgaande van een vermogensrendementsheffing van 0.86%. Bovenstaande berekening is een indicatie en geen garantie of zekerheid. U kunt er geen rechten aan ontlenen. De werkelijke teruggave is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. .

  Voordeel inkomstenbelasting

  Het geld dat u (met een maximum van uw jaarruimte) op uw pensioenrekening stort, kunt u verrekenen met uw inkomstenbelasting. U krijgt komend jaar dus een flink deel van uw storting terug van de Belastingdienst. Daar staat tegenover dat u over de uitkering later wél inkomstenbelasting moet betalen. Als uw totale pensioeninkomen dan lager is dan uw huidige inkomen en u daardoor in een lagere belastingschijf valt, is dit voordelig.

  In het fictieve voorbeeld hiernaasthieronder ziet u hoeveel van de inleg u terugkrijgt. Let erop dat dit een voorbeeld is: hoeveel u terugkrijgt, is natuurlijk afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

  Hoeveel krijgt u terug van de belastingdienst?

  Salaris € 35.000 Salaris € 70.000
  Inleg € 250 per maand € 250 per maand
  Belastingteruggave € 105 € 130
  U betaalt werkelijk € 145 € 120
   
  Inleg € 12.000 éénmalig € 12.000 éénmalig
  Belastingteruggave € 5.034 € 6.240
  U betaalt werkelijk € 6.966 € 5.760

  De kleine lettertjes: Let op: bovenstaande belastingteruggave is een goede indicatie. De werkelijke teruggave is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Over de uitkering betaalt u inkomstenbelasting.

  Het geld dat u op uw pensioenrekening stort, krijgt u deels weer terug van de Belastingdienst. Dit kan direct, bij elke maandelijkse storting, of achteraf, als u uw belastingaangifte over 2016 doet.

  Direct elke maand verrekenen

  Wilt u in 2016 elke maand direct uw inleg met de Belastingdienst verrekenen? Download dan op de site van de Belastingdienst het programma ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2016’. Onder ‘Box 1: werk en woning’ vinkt u het één na laatste vakje ‘Uitgaven voor inkomensvoorzieningen’ aan. U kunt vervolgens uw gebruikte jaarruimte invullen in het eerste veld: ‘Uitgaven voor een lijfrente bij gebruik van de jaarruimte’. Elke maand krijgt u dan van de Belastingdienst uw teruggave op uw rekening gestort. Zo hoeft u het niet zelf voor te schieten.

  Achteraf verrekenen

  U kunt ook wachten en uw inleg in 2017 bij uw belastingaangifte over 2016 invullen. Dan krijgt u in één keer het bedrag terug van de Belastingdienst. Dat doet u ook onder ‘Box 1: werk en woning’ zoals hierboven staat omschreven.

  Ja, als u de afgelopen jaren geen of te weinig pensioen heeft opgebouwd, mag u van de Belastingdienst een ‘inhaalslag’ maken. U mag uw ‘reserveringsruimte’ benutten: de optelsom van de niet-benutte jaarruimten van de jaren 2009 tot en met 2015. Het maximale bedrag dat u in 2016 als reserveringsruimte op uw rekening mag storten, is € 7.088 (2016). Maar in sommige situaties is dit maximum lager. Voor 55-plussers is de maximale reserveringsruimte overigens € 13.997 (2016). Is uw totale reserveringsruimte hoger dan die € 7.088 (2016) of € 13.997 (2016)? Dan mag u de rest in de komende jaren benutten. Kijk voor meer informatie of het berekenen van de reserveringsruimte op de website van de Belastingdienst.

  De reserveringsruimte kunt u door uw accountant of fiscalist laten berekenen. Maar u kunt het natuurlijk ook zelf berekenen op de website van de Belastingdienst.

  Als u de afgelopen jaren geen of te weinig pensioen heeft opgebouwd, mag u van de Belastingdienst een ‘inhaalslag’ maken. U mag uw ‘reserveringsruimte’ benutten: de optelsom van de niet-benutte jaarruimten van de jaren 2009 tot en met 2015. Het maximale bedrag dat u in 2016 als reserveringsruimte op uw rekening mag storten, is € 7.088 (2016). Maar in sommige situaties is dit maximum lager. Voor 55-plussers is de maximale reserveringsruimte overigens € 13.997 (2016). Is uw totale reserveringsruimte hoger dan die € 7.088 (2016) of € 13.997 (2016)? Dan mag u de rest in de komende jaren benutten. Kijk voor meer informatie of het berekenen van de reserveringsruimte op de website van de Belastingdienst.

  Ja, maar dat is financieel niet verstandig. U mag maximaal uw jaarruimte verrekenen met uw inkomstenbelasting. Stort u meer? Dat is om een paar redenen niet aan te raden. Allereerst mag u het meerdere boven uw jaarruimte niet verrekenen met de inkomstenbelasting. Bovendien staat het bedrag geblokkeerd op uw pensioenrekening: u kunt het niet zonder boete opnemen. En ten slotte moet u met het geld straks een inkomen aankopen waar u dan wél inkomstenbelasting over moet betalen. Stort dus nooit meer dan uw jaarruimte op uw rekening.

  Saldoverklaring Belastingdienst

  Heeft u in 2016 teveel gestort? Neem dan even contact met ons op. Heeft u in voorgaande jaren teveel gestort? Dan kunt u bij de Belastingdienst een Verklaring niet-afgetrokken premies aanvragen. Deze verklaring wordt ook wel een saldoverklaring genoemd en heeft een maximum van € 2.269 (2016). Met de saldoverklaring kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat, als u later een uitkering aankoopt, over het teveel gestorte bedrag (met een maximum van € 2.269 (2016) per jaar) géén inkomstenbelasting wordt ingehouden.

  Reserveringsruimte

  Naast uw jaarruimte mag u ook uw ‘reserveringsruimte’ benutten: de optelsom van de niet-benutte jaarruimten van de jaren 2009 tot en met 2015.

  Heeft u al méér dan uw jaarruimte gestort? Neem dan even contact met ons op. Want dan kunt u bij de Belastingdienst een ‘saldoverklaring’ aanvragen. De saldoverklaring heet officieel een Verklaring niet-afgetrokken premies en heeft een maximum van € 2.269 (2016). Met de verklaring kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat, als u later een uitkering aankoopt, over het teveel gestorte bedrag (met een maximum van € 2.269 (2016) per jaar) géén inkomstenbelasting wordt ingehouden.

  Dat ziet u op het diagram hieronder. Soms is het slimmer om een nieuwe pensioenrekening te openen. Onder het diagram staat de uitleg.


  Heeft u zelf een pensioenrekening geopend na 1 januari 2014?
  Nee
  Controleer uw klantdomein. Heeft u in januari 2014 een nieuwe pensioenrekening van Brand New Day gekregen?
  Ja
  Nee
  Ja
  Stort bij op deze rekening
  Stort bij op deze pensioen­rekening

  Uitleg

  Op 1 januari 2014 zijn de spelregels voor aanvullend pensioen gewijzigd. Er is een ‘knip’ gemaakt voor geld dat voor en na 1 januari 2014 op een pensioenrekening wordt gestort. Er zijn een paar mogelijkheden.

  1. Is de pensioenrekening in 2013 of eerder geopend en is er in 2014 (of later) geen geld meer op gestort?
   Dan mag het hele saldo (dus inclusief al het toekomstige rendement) al op de 65-jarige leeftijd worden gebruikt voor het aankopen van een (tijdelijke) uitkering.
  2. Is de rekening in 2014 (of later) geopend?
   Dan mag met het geld pas een (tijdelijke) uitkering aangekocht worden als de rekeninghouder recht krijgt op AOW. Dat kan flink wat later zijn dan de 65ste verjaardag… voor jongeren misschien wel op hun 70ste verjaardag, of nog later.
  3. Is de rekening in 2013 of eerder geopend, maar is er in 2014 (of later) nog geld op de rekening gestort?
   Dan mag met het saldo van eind 2013 (dus alleen dat saldo, niet met al het toekomstige rendement daarvan) op de 65ste een (tijdelijke) uitkering aangekocht worden en met het geld dat vanaf 2014 op de rekening wordt gestort én al het toekomstige rendement van de hele rekening pas als de rekeninghouder AOW krijgt.

  Kortom: heeft u sinds 2014 niet gestort en heeft u een pensioenrekening uit 2013 of daarvoor? Open dan een nieuwe pensioenrekening. Het openen van de rekening is gratis en alle kosten en voorwaarden van de rekening zijn hetzelfde. Het kost u dus geen cent extra als u het geld op 2 in plaats van 1 rekeningen aanhoudt.

  Heeft u een pensioenrekening die in 2013 (of eerder) is geopend? En heeft u na 2013 niets meer op die pensioenrekening gestort? Ja, het is slim om een nieuwe pensioenrekening te openen! De uitleg leest u hierboven, onder punt 13. Het openen van een nieuwe pensioenrekening is gratis en alle kosten en voorwaarden zijn hetzelfde. Wat dat betreft maakt het niets uit (ook ons niet). Het kost u geen cent extra als u het geld op meer dan 1 rekening heeft staan. Maar als u een nieuwe rekening opent, heeft u later meer keuzes.